2022-03-11
Nyheter

FAR:s medlemspanel om lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism

Kunskapen om vad lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism innebär är hög, enligt svaren i FAR:s medlemspanel som skickades ut i februari.

Två av tre som deltog i FAR:s medlemspanel om penningtvätt har ändrat sitt arbetssätt när det gäller att förhindra penningtvätt med anledning av exempelvis länsstyrelsens beslut, Revisorsinspektionens föreskrifter eller kommande EU-regler.

Bra och ändamålsenliga arbetssätt

Av de medlemmar som svarade att de inte har ändrat sitt arbetssätt anser en majoritet att de redan har tillräckligt bra arbetssätt för att efterleva lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism.

– Det är glädjande att majoriteten av dem som svarat att de inte vidtagit några åtgärder anger att det beror på att de redan anser sig ha bra och ändamålsenliga tillvägagångssätt för att uppfylla de krav som lagen ställer, säger Therese Andersson, affärsområdeschef Medlem.

FAR ger stöd och verktyg

Bland de 66 procent som svarar att de har ändrat sitt arbetssätt när det gäller att förhindra penningtvätt är det inom flera områden som förändringar har gjorts. Områdena ”kundkännedom” och ”bedömning av kundens risknivå” hamnar högst upp.

– Svaren i medlemspanelen ger oss på FAR viktig vägledning om vad vi ska fokusera på för att ge bästa möjliga stöd till våra medlemmar när det gäller att efterleva lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism. Bland annat kommer vi att fånga upp de frågor och områden där vi anser att det finns störst behov av stöd i artiklar på far.se. Vi planerar även ett nytt avsnitt av FAR-podden där vi belyser penningtvätt ur ett revisionsperspektiv, säger Therese Andersson.

Mer utbildning om penningtvätt

Bland frisvaren finns önskemål om mer utbildning om penningtvätt, bland annat efterfrågas en "brush up"-kurs.

– FAR erbjuder sedan flera år tillbaka en utbildning i hur penningtvättsfrågor ska hanteras på byråerna. Senare i år lanserar vi även en årlig uppdatering där aktuella frågor inom penningtvätt uppmärksammas och där FAR:s experter ger tips utifrån det senaste inom området. Vi ser ständigt över utbudet av kurser i dialog med medlemmarna och om vi ser ytterligare behov som vi inte redan täcker kommer vi att titta på nya utbildningsmöjligheter inom området, säger Robert Wennberg, affärsområdeschef Kompetens.

Även önskemål om mallar, checklistor och instruktioner finns bland frisvaren.

– Vi kommer att se över om och i så fall hur vi kan hjälpa våra medlemmar med det komplexa anmälningsförfarandet till finanspolisen, säger Therese Andersson.

Therese Andersson

Affärsområdeschef Medlem

08-506 112 13 therese.andersson@far.se

FAR:s medlemspanel februari 2022

Frågorna om lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism ställdes till medlemspanelen (revisorer, redovisnings- och lönekonsulter, skatterådgviare) via mejl i februari 2022. Totalt antal svarande var 476. 

 • 2022-02-21
  Nyheter

  Penningtvätt – experternas svar på redovisningskonsulternas frågor

  Läs artikeln
 • 2022-02-15
  FAR-bloggen

  Penningtvätt – då måste du som redovisningskonsult agera

  Läs artikeln
 • Kunskap

  Antikorruption och penningtvätt

  Till sidan