2022-02-15
FAR-bloggen

Penningtvätt – då måste du som redovisningskonsult agera

Som redovisningskonsult är du verksamhetsutövare enligt penningtvättslagen och enligt lagen skyldig att anmäla verksamheten till tillsynsmyndigheten.

Det är ett lagkrav (lag 2017:630 om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism) och därför finns det ett antal åtaganden du som redovisningskonsult ska följa. Ett tips är att ta del av FAR:s EtikU 11, där uttalandet ger uttryck för god yrkessed.

Den naturliga frågan är; på vilket sätt rör detta mig?

Vi vet att det är stora summor pengar som årligen tvättas i Sverige - varje månad och varje dag. Och eftersom omfattningen av penningtvätt är stor är risken hög att du någon gång kommer i kontakt med penningtvätt.

Riskanalysen är ett viktigt moment

Kanske tänker du ändå att det här berör inte mig. Jag känner mina kunder och de sysslar ju inte med penningtvätt. Men då vill jag påminna om att uppdragen kan förändras över tid och att det kan finnas omständigheter som gör att just din uppdragsgivare hamnar i situationer som kan resultera i penningtvätt, medvetet eller omedvetet. Så glöm inte att utvärdera och ompröva uppdragen, riskanalysen är ett viktigt moment i ditt arbete.

Som redovisningskonsult har du en unik kunskap om kundens verksamhet. Och om du skulle notera transaktioner som avviker från den normala verksamheten är det viktigt att du reagerar och agerar.

Exempel på transaktioner som bör uppmärksammas

  • dubblerat pris till en eller några kunder
  • oförklarliga utbetalningar
  • märkliga transaktioner (kontanter)
  • fakturor som inte uppfyller bokföringslagens krav
  • fakturor som betalas ut före förfallodatum - kanske redan samma dag som fakturan ställdes ut
  • fakturor i jämna belopp

Detta är bara ett axplock av varningssignaler som du som redovisningskonsult bör reagera och agera på. 

Våga fråga!

Mitt råd är att du ska lita på din magkänsla och våga ställa frågor till kunden. Det kanske kan kännas obekvämt, men frågorna bör ställas. Varför väljer din uppdragsgivare att betala en faktura redan samma dag som den ställdes ut? Och varifrån får ägaren sina pengar? Om du misstänker att det handlar om penningtvätt ska det anmälas till finanspolisen.   

Frågorna kan vara både svåra att ställa och bedöma. Och om du behöver ett stöd för att diskutera och reda ut vad lagen innebär för dig i ditt uppdrag som redovisningskonsult, tveka inte att kontakta FAR:s medlemsrådgivning, som ingår i medlemskapet i FAR.

Camilla Carlsson är auktoriserad redovisningskonsult på FAR. I FAR-bloggen skriver hon främst om aktuella frågor kopplade till redovisning och konsultens roll i företagen. Sprid gärna texten vidare om du finner den intressant.

camilla.carlsson@far.se

08 506 112 24

Vill du prenumerera på nya inlägg?

Senaste inläggen i FAR-bloggen

Alla inlägg i FAR-bloggen