FAR:s medlemspanel

Syftet med FAR:s medlemspanel är att snabbt kunna ta tempen på viktiga frågor. Svaren ger oss på FAR vägledning i hur vi som branschorganisation ska jobba för att bli ännu mer relevant och skapa mesta möjliga medlemsnytta.

FAR:s medlemspanel är ett koncept som innebär att FAR skickar ut enkäter med aktuella branschfrågor till medlemmarna. Genom att svara på enkäten har medlemmarna möjlighet att vara med och påverka FAR:s arbete och utvecklingen av branschen.

En del enkäter kommer att gå ut till alla medlemmar, medan andra vänder sig till exempelvis endast lönekonsulter. Antalet enkäter per år kan alltså variera mellan de olika medlemskategorierna. Antalet enkäter kommer dock att begränsas till sex enkäter per år och yrkeskategori och det ska endast ta ett par minuter att besvara enkäten.

Vi kommer att återkoppla resultatet av samtliga enkäter på far.se. Svaren kan också utgöra underlag för artiklar i Balans och Resultat och tas upp i andra forum som poddar och webbinarier. Rapporter från FAR:s medlemspanel kan du ta del av längre ned på sidan.

Har du några frågor eller funderingar om enkäten är du varmt välkommen att kontakta Therese. 

Therese Andersson

Affärsområdeschef Medlem

08-506 112 13 therese.andersson@far.se