2022-06-17
Nyheter

FAR söker kvalitetskontrollanter inom redovisning och lön 

FAR:s kvalitetskontroller inom redovisning och lön syftar till att säkerställa efterlevnaden av Reko och FAR:s yrkesetiska regler – men kontrollanterna har också en stöttande roll, lämnar feedback och ger förbättringsförslag till de kontrollerade.

Nu har du en möjlighet att göra skillnad och delta i branschens kvalitetsarbete genom att bli kvalitetskontrollant.

FAR:s kvalitetskontroll omfattar auktoriserade redovisningskonsulter, lönekonsulter, skatterådgivare och revisorer som är medlemmar i FAR, samt de medlemsföretag där de är verksamma. Just nu söker vi nya kvalitetskontrollanter inom redovisning och lön. 

Kontrolla verksamheten och stötta byråns förbättringsarbete

– Återkopplingen från de som har kontrollerats vittnar om att de tycker att de har fått bra stöd och hjälp vid sina kontroller och det tycker vi är särskilt viktigt eftersom kvalitetsarbetet är en pågående process och inte börjar eller slutar med kvalitetskontrollen, säger Yvonne Jansson som arbetar med kvalitetsfrågor på FAR.  

För att kunna bli kvalitetskontrollant inom redovsning och lön ska du:

  • Vara auktoriserad redovisnings- eller lönekonsult
  • Medlem i FAR
  • Ha genomgått kvalitetskontroll med godkänt resultat
  • Erfarenhet som intern kvalitetskontrollant är extra meriterande

Intressanmälan

Om du är intresserad av att genomföra kvalitetskontroller kan du skicka en intresseanmälan till FAR och berättar om dig själv och din erfarenhet från kvalitetsarbete. 

Det är FAR:s kvalitetsnämnd som utser kontrollanter, och just nu är behovet störst i Göteborg, Stockholm- Mälardalen och i området Norrköping/Linköping. 

Att vara kvalitetskontrollant ger erfarenhet och kompetens

– Att vara kvalitetskontrollant ger en bra erfarenhet för det egna kvalitetsarbetet och jag vill uppmuntra medlemsbyråerna att premiera arbete som kvalitetskontrollant eftersom det tillför både byrån och konsulten kompetens, säger Yvonne.  

FAR:s kvalitetssekretariat administrerar kvalitetskontrollerna och stöttar kontrollanterna. Det är sekretariatet som tilldelar kontroller och tar emot rapporteringen från utförd kontroll. När du rapporterar en kvalitetskontroll lämnar du ett förslag till beslut, men det är en oberoende kvalitetsnämnd, vald av FAR:s årsstämma, som fattar det slutliga beslutet.  

Som kontrollant deltar du i en årlig utbildningsdag som anordnas av kvalitetsnämnden. Du skriver uppdragsbrev och fakturerar för kvalitetskontrollerna direkt med de som du kontrollerar, men timarvodet fastställs av nämnden.