2022-02-10
Nyheter

Avbetalningsplan vid skatteanstånd visar på värdet av rådgivarnas tjänster

Företag kan förlänga tiden för skatteanstånd som beviljats under pandemin med ytterligare som längst 24 månader. En avbetalningsplan ska löpa under förlängningen. FAR har tidigare ställt sig bakom förslaget i remissvar.

I slutet av förra året beslutade regeringen om att utöka möjligheterna för att ansöka om tillfälligt anstånd. Nu har förändringen trätt i kraft. På sin webbplats upplyser Skatteverket om att förtag nu har möjlighet att förlänga anståndstiden för skatteanstånd som beviljats under pandemin med som längst ytterligare 24 månader. Den maximala anståndstiden blir därmed fyra år. 

Avbetalningsplan är ett krav

Tanken bakom förändringarna är att företag ska få mer tid att komma tillbaka till en normal lönsamhet innan skatteanståndet behöver betalas tillbaka. Men det krävs att det finns en avbetalningsplan som säkerställer att pengarna återbetalas. 

– Det här är ett förslag som FAR och andra organisationer har fört fram i sina remissvar. Det är bra att regeringen nu har lyssnat, säger Hans Peter Larsson, Auktoriserad Skatterådgivare FAR och skatteansvarig på FAR.  

Företag behöver konsulternas och revisorernas hjälp

Han menar att förändringen som nu trätt i kraft troligen kommer att innebära mer arbete för FAR:s medlemmar; redovisningskonsulter och revisorer. 

– Det här visar på ett konkret sätt värdet av deras tjänster. De berörda företagen måste nu göra en realistisk plan för betalningen av uppskjutna skatter, säger Hans Peter Larsson. 

Många tillfälliga anstånd upphör

Möjligheten att bevilja så kallade tillfälliga anstånd återinfördes den 30 mars 2020 och syftet var att dämpa tillfälliga likviditetsproblem för i grunden sunda och livskraftiga företag, skriver Skatteverket på sin webbplats. 

Ett stort antal tillfälliga anstånd väntas upphöra under våren 2022, med början i månadsskiftet mars–april 2022. 

Hans Peter Larsson

Skatteansvarig

08 506 112 14 hans.peter.larsson@far.se
 • 2022-02-10
  Nyheter

  Omställningsstödet – revisorns uttalande ska följa ISRS 4400

  Läs artikeln
 • 2022-01-28
  FAR-bloggen

  Alla våra yrkesroller bidrar till ett tryggt näringsliv!

  Läs artikeln