2022-01-28
FAR-bloggen

Alla våra yrkesroller bidrar till ett tryggt näringsliv!

Otaliga är gångerna jag har hört kunder blanda ihop rollen som auktoriserad redovisningskonsult med rollen som auktoriserad revisor.

Otaliga är även gångerna jag försökt rätta till detta missförstånd. Sedan påminns jag om en fras en god vän lärt mig – tjat är trasigt prat!

Vad är det som skapar denna förvirring och spelar det egentligen någon roll?

Ja, det spelar stor roll för vilka förväntningar som skapas utifrån vilken profession företagaren valt att anlita. En auktoriserad redovisnings- eller lönekonsult har som huvuduppdrag att upprätta redovisningen, rapportera in underlag till myndigheter och betala ut rätt lön i rätt tid.

En auktoriserad skatterådgivare bistår företagaren med rådgivning i mer komplexa skattefrågor som kan röra omstruktureringar eller nedläggningar, förvärv och uppstart av verksamheter.

Den auktoriserade revisorns huvuduppgifter är att granska att upprättade rapporter är väsentligt korrekta och ger en rättvisande bild av verksamheten.

Kvalitetssäkring och etiska krav

Vi arbetar i en enighet där det riktiga värdet uppstår i en symbios av dessa delar. Alla yrkesrollerna kvalitetssäkras och följer högt ställda etiska krav. Det innebär också att du som auktoriserad fortlöpande måste utbilda dig för att bibehålla och öka din kunskap och kompetens.

När en auktoriserad redovisningskonsult med hjälp av en auktoriserad lönekonsult har upprättat årsbokslutet borgar det för en hög kvalitet på både underlag och årsbokslut, vilket underlättar den auktoriserade revisorns arbete.

Varför uppstår då denna förvirring kring revisorn och redovisningskonsulten?

Jag skulle vilja säga att förvirringen delvis har sitt ursprung i översättningen av ordet accountant, som på svenska översätts både till redovisare och revisor. Den engelska benämningen på titeln auktoriserad revisor är authorised public accountant.

Kanske skulle det vara en lösning att använda engelska benämningar och översätta auktoriserad revisor med authorised auditor och auktoriserad redovisningskonsult med authorised accountant?

Therese Andersson är auktoriserad revisor och affärsområdeschef Medlem på FAR. I FAR-bloggen skriver hon främst om branschens yrkesroller och utveckling. Länka och sprid gärna texten vidare om du finner den intressant.

therese.andersson@far.se
08 506 112 13

Vill du prenumerera på nya inlägg?

Senaste inläggen i FAR-bloggen

Alla inlägg i FAR-bloggen