2022-08-19
Nyheter

Ny standard för kommunal räkenskapsrevision ger tydligt mervärde

Under hösten ska den nya standarden för kommunal räkenskapsrevision implementeras. Standarden skapar ett tydligt mervärde och ger en rapportering med högre kvalitet.

I onsdags, den 17 augusti, var FAR, SKR och Skyrev, som tagit fram standarden, på Kommekmässan i Malmö och berättade om vad den innebär i praktiken.

Intresset var stort när FAR tillsammans med SKR, Skyrev och KPMG presenterade den nya standarden för kommunal räkenskapsrevision.

Stort intresse för ny standard

–  Det kändes väldigt kul att få vara plats och presentera det här unika samarbetsprojekete för närmare 300 deltagare på seminariet under Kommekmässan. Det är verkligen en milstolpe och vi är så glada att vi genom den nya standarden hittat en lösning som kan börja användas 1 januari 2023, säger FAR:s generalsekreterare och VD Karin Apelman.  
 
På Kommek samlas alla som arbetar med ekonomi, revision och styrning i kommuner och regioner för två inspirationsdagar.

Standarden gör revisionen mer förutsägbar

Mottagandet av den nya standarden var positivt bland deltagarna. Standardens syfte; att skapa en likartad revision och säkra kvaliteten i granskningen – är något som flera väntat på.  
 
– Genom standarden kan vi nu skapa ett tydligt mervärde bland annat eftersom revisionen blir mer förutsägbar för upphandlare, den möjliggör jämförbarhet och minskar osäkerheten kring vilken granskning det är som ska utföras. Resultatet blir en rapportering med bättre kvalitet, säger Karin Apelman. 

Mera tillsyn för branschen

På plats på scen tillsammans med FAR fanns också Johan Rasmusson, auktoriserad revisor, KPMG som uppdaterade publiken om vad standarden innebär för de som snart ska arbeta enligt den.  
 
– I praktiken innebär den ett antal förändringar men tre viktiga områden är värda att nämna: Dels att det sakkunniga biträdet kommer att kunna arbeta mer självständigt med revisionen, även om samarbetet med de förtroendevalda fortsatt är viktigt. Jag tror också att den kommer innebära en förskjutning mot mer granskning av intern kontroll. Dessutom kommer de sakkunnigas rapportering och kommunikation till de förtroendevalda att förändras där en del av rapporten blir mer lik en revisionsberättelse enligt ISA, säger han.  
 
Den nya standarden kommer också innebära ökad tillsyn för branschen.  
 
– Den kommer även att möjliggöra för revisorsinspektionen att utöva tillsyn över revisionsföretagens arbete inom kommunal revision, säger Johan Rasmusson.