2024-06-28
Karin Direkt

Almedalen – en viktig arena för FAR 

[KARIN DIREKT] Åtgärder mot ekonomisk brottslighet och olika perspektiv på hållbarhet var i fokus för FAR:s medverkan i Almedalsveckan 2024. 

Det är fredag den 28 juni och Almedalsveckan är inne på sin sista dag. Det har varit intensiva dagar med flera inspirerande samtal och evenemang och jag har fått med mig många tankar och idéer att spinna vidare på.  

Samtal om åtgärder mot ekonomisk brottslighet 

Hållbarhet och ekonomisk brottslighet har varit FAR:s fokus i Almedalen i år. Bland annat bjöd vi tillsammans med Bolagsverket in till ett rundabordssamtal om hur den ekonomiska brottsligheten kan bekämpas. Utgångspunkten var FAR:s rapport ”11 åtgärder mot ekonomisk brottslighet” som presenterades vid ett riksdagsseminarium tidigare i år. Det blev ett konstruktivt och dynamiskt samtal där samverkan och kunskapsutbyte mellan olika aktörer lyftes fram som viktiga pusselbitar i kampen mot den ekonomiska brottsligheten. 

Många har läst FAR:s rapport 

Under veckan har jag också haft en hel del möten, såväl planerade som spontana, med representanter från politiken, myndighetssfären, näringslivet och olika intresseorganisationer. Diskussionerna har vid flera av mötena kretsat kring ekonomisk brottslighet och hur den med gemensamma krafter bäst kan bekämpas. Till min stora glädje var det många som hade läst FAR:s rapport och några hade till och med valt ut sina ”favoritpunkter” som de menade var särskilt viktiga att arbeta vidare med. 

Hållbarhet – lika hett i år 

FAR arrangerade också ett välbesökt mingel med hållbarhet som tema. Det var en uppföljning på förra årets rundabordssamtal i Almedalen med rubriken ”Hållbara bolag – så mycket mer än bara klimatmål”. Det var glädjande att se så många välkända ansikten bland gästerna, men det blev också en hel del nya bekantskaper.  

I samarbete med Internationella Handelskammaren, ICC, arrangerade FAR två rundabordssamtal om ökade avdragsmöjligheter för hållbarhetssatsningar respektive implementering av internationella skatteregler. Vid det första samtalet rådde stor enighet om att svensk lagstiftning behöver förändras i takt med tiden. Det förslag som ICC och FAR hade tagit fram inför samtalet utgör ett första underlag för en skrivelse till regeringen med begäran om utredning av frågan. I det andra samtalet var enigheten lika stor om behovet av ökad tydlighet i de nya skatteregler från EU och OECD som Sverige inför.  

Almedalen en av flera viktiga arenor 

Så varför är det så viktigt för FAR att vara i Almedalen? För mig är det en självklar arena. Vi vill vara en stark röst i samhällsdebatten med möjlighet att påverka utvecklingen och driva branschens frågor och då behöver vi vara på flera olika arenor, varav Almedalen är en. Tidigare i år medverkade vi till exempel på Järvaveckan, som också är en viktig arena, och i höst kommer vi att delta på mässan Ekonomi & Företag. För att nämna några av alla de arenor där vi deltar och bidrar med kunskap och engagemang.  

Jag lämnar nu Almedalen fulltankad med energi och idéer att arbeta vidare med under året. Jag ser verkligen fram emot fortsatta samtal och initiativ. Men närmast på tur står en efterlängtad sommarledighet.  

Hoppas du också får en härlig sommar! 

Karin Apelman 
generalsekreterare och VD FAR 

Kontakta mig gärna på karindirekt@far.se

Prenumerera på nyhetsbrev från FAR

  • Koll på regelverk
  • Inspiration
  • Utbildningstips
  • Inbjudningar till event och webbinarier