2024-01-23
Karin Direkt

Möten med departement och medlemmar inleder året

[KARIN DIREKT] Efter trettonhelgen blev det en rivstart på det nya året! Alla var tillbaka på jobbet igen, fyllda av kreativitet och lust att ta sig an nya utmaningar och projekt.

Mejlen fylldes, telefonen ringde och möten bokades. Det var nästan som att jag kunde ta på energin som mötte mig när jag kom in till kontoret på morgnarna. En härlig känsla! 

Hur kan branschen bidra i kampen mot ekonomisk brottslighet? 

På agendan veckan efter trettonhelgen hade jag ett möte med finansmarknadsminister Niklas Wykmans statssekreterare Johan Almenberg för att prata om hur revisions- och rådgivningsbranschen kan bidra i kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Från FAR deltog även Johan Rippe som är ordförande i strategigrupp Revision och som var FAR:s expert i utredningen Bolaget som brottsverktyg.

Det var ett väldigt bra möte. Bland annat diskuterade vi vad branschen kan göra för att motverka ekonomisk brottslighet och hur FAR som branschorganisation kan samarbeta med andra aktörer i detta arbete. I mars blir det ett uppföljande möte där vi bygger vidare på diskussionerna och konkretiserar arbetet framåt. 

Ekonomisk brottslighet i företag utan revisionsplikt 

Som jag skrivit om tidigare så har FAR föreslagit att regeringen tar initiativ till en kommission bestående av brottsbekämpande myndigheter som polis, åklagare och domstolar samt andra berörda myndigheter och organisationer, däribland FAR. Med en sådan lösning skulle regeringen få konkreta och väl förankrade reformförslag, vilket skulle medföra en effektiv lagstiftning som motverkar ekonomisk brottslighet i de företag som i dag inte omfattas av revisionsplikten. Det ska bli intressant att se om idén fångas upp och förverkligas. 

FAR:s lokala dagar i Hässelby 

Under veckan hann jag också med att träffa FAR-medlemmar på FAR:s lokala dagar i Hässelby. Det var ett fortsatt fokus på de tre områden vi har identifierat kommer att ha störst inverkan på branschen de kommande åren – hållbarhet, digitalisering och kompetensförsörjning. För mig är det väldigt värdefullt att få möjlighet att träffa medlemmar och diskutera viktiga framtidsfrågor i en avslappnad miljö. Framtiden angår oss alla och det gäller att vi hittar de mest lämpliga vägarna framåt – och det gör vi bäst med gemensamma krafter. 

Byråbesök i Göteborg  

Närmast på agendan står en resa till Göteborg där jag ska besöka ett par medlemsbyråer. Jag ser fram emot fortsatta diskussioner om branschens framtid och vad vi på FAR kan göra för att stötta medlemmarna i yrkesvardagen. 

År 2024 har börjat bra! Vi har många viktiga frågor på agendan och jag upplever ett oerhört stort engagemang från medlemmar, FAR:s expertnätverk och medarbetarna på FAR. Det ska bli spännande att se vad det här året har att erbjuda – välkomna med på den resan! 

 
Karin Apelman 
generalsekreterare och VD FAR 

Kontakta mig gärna på karindirekt@far.se

Prenumerera på nyhetsbrev från FAR

  • Koll på regelverk
  • Inspiration
  • Utbildningstips
  • Inbjudningar till event och webbinarier