2023-02-24
Karin Direkt

Bryssel gav mig en hållbar energiinjektion

[KARIN DIREKT] EU:s hållbarhetsdirektiv, rapporteringsstandarden från EFRAG och hur branschen kan bidra till att förhindra greenwashing var bara några av frågorna på agendan när Accountancy Europes Sustainable Policy Group träffades i Bryssel i förra veckan.

Visst är det något speciellt med fysiska möten? Den där härliga känslan som uppstår när diskussioner tar fart och nya idéer föds, just för att förståelsen för både personer och budskap blir så mycket bättre när alla befinner sig i samma rum och kroppsspråk och talspråk samspelar. För att inte tala om de där spontana diskussionerna som uppstår i kön till kaffemaskinen i pauserna.

I förra veckan var jag i Bryssel för att träffa Accountancy Europes Sustainable Policy Group och diskutera strategiska hållbarhetsfrågor tillsammans med representanter från våra europeiska systerorganisationer. Det var vårt första fysiska möte sedan februari 2020 och det var tydligt att det var efterlängtat.

Mötet inleddes med att Accountancy Europes VD Olivier Boutellis-Taft presenterade organisationens strategi där hållbarhetsfrågorna utgör en betydande del. En av frågorna vi sedan diskuterade var hur EU:s hållbarhetsdirektiv (CSRD) ska implementeras i respektive land. Rapporteringsstandarden från EFRAG var också på agendan liksom granskningen och revisorernas roll. Vi avslutade med en diskussion om hur branschen kan bidra till att förhindra greenwashing.

Som jag ser det bör utgångspunkten för implementeringen av CSRD i Sverige vara att den följer nuvarande ordning gällande bolagsstyrning, redovisning och granskning. Det innebär att även hållbarhetsinformation ska kvalitetssäkras på samma sätt som annan information som styrelsen tillhandahåller, det vill säga av revisorn. I Sverige har vi ett försprång i och med att svenska revisorer har granskat olika typer av hållbarhetsrapportering under närmare 30 år. Vi bör verkligen ta vara på detta kunskapsförsprång och arbeta för att Sverige ska fortsätta att vara ett föregångsland när det gäller hållbarhetsrapportering.

Intervju om FAR:s arbete med hållbarhet

I anslutning till mötet intervjuades jag av Accountancy Europe om vad FAR gör för att hållbarhet ska bli en naturlig del i medlemmarnas arbete. Och vi gör en hel del. Bland annat berättade jag om våra utbildningar inom hållbarhet och boken Hållbarhet i praktiken som en handfast guide för att komma i gång med hållbarhetsarbetet.

Det var med välfyllda energidepåer jag satte mig på planet hem från Bryssel. Full med tankar och idéer om branschens roll i hållbarhetsfrågan. Det är givetvis bra att kunna ha möten digitalt, men det är helt klart att de fysiska mötena ger något mer i form av engagemang, kreativitet och energi.

Karin Apelman,
Generalsekreterare och VD FAR

Prenumerera på nyhetsbrev från FAR

  • Koll på regelverk
  • Inspiration
  • Utbildningstips
  • Inbjudningar till event och webbinarier