Hållbarhet i praktiken - en redovisningsguide 2:a upplagan

Hållbarhet är ett område som blir allt viktigare för företag i Sverige och i världen. Guiden Hållbarhet i praktiken ger en inblick i hur arbetet med hållbarhetsfrågor kan se ut i ett mindre företag.

Hållbarhet i praktiken (andra upplagan)
175 kr
Skickas inom 1‑2 vardagar
Författare: Yvonne Jansson
ISBN: 978-91-88735-40-9

Boken är skriven för redovisningskonsulter som arbetar med mindre företag som efterfrågar stöd i arbetet med hållbart företagande. Den passar även för andra rådgivare och för företag som är intresserade av att påbörja sitt hållbarhetsarbete.

Guiden inleds med en övergripande beskrivning av hållbarhet, hållbart företagande, frivillig hållbarhetsredovisning samt kort om den lagstadgade hållbarhetsrapporten och vilken effekt den kan få även på de mindre företagen som inte omfattas av lagkravet men ändå kan förväntas att redovisa olika hållbarhetsfrågor.

Boken innehåller en arbetsprocessbeskrivning i åtta steg som exemplifierar hur arbetet kan gå till rent praktiskt.

Hållbarhet i praktiken (andra upplagan)
175 kr
Skickas inom 1‑2 vardagar
Författare: Yvonne Jansson
ISBN: 978-91-88735-40-9