2024-06-24
Press

FAR i Almedalen 2024: Brottsbekämpning, skattefrågor och hållbarhet på agendan

Förebyggande av ekonomisk brottslighet, rättssäkerhet i skattelagstiftningen och hur implementeringen av CSRD ska gå till är några av FAR:s fokusfrågor under Almedalsveckan. Medverkar gör Karin Apelman, generalsekreterare och VD, Therese Andersson, affärsområdeschef Medlem, Hans Peter Larsson, skatteansvarig, Sara Lissdaniels, hållbarhetsspecialist och Pernilla Halling, kommunikationschef.

Under Almedalsveckan2024 medverkar FAR både med egna event och som experter i andra arrangörers panelsamtal och möten.

FAR är bland annat medarrangör till tre rundabordssamtal med inbjudna gäster:

  • Åtgärder för att förhindra ekonomisk brottslighet, tillsammans med Bolagsverket
  • Svensk skattepolitik, konkurrenskraft & hållbarhet, tillsammans med Internationella handelskammaren (ICC)
  • Implementering av internationella skatteregler. Konkurrenskraft och rättssäkerhet, tillsammans med Internationella handelskammaren (ICC)

Dessutom bjuder FAR in till ett hållbarhetsmingel , anmälan till helena.cicek@far.se. Minglet äger rum på torsdagen mellan klockan 17.00 och 19.00 i Diplomat garden.

FAR:s representanter i Almedalen medverkar också i en rad panelsamtal, möten och mingel där FAR:s fokusfrågor under veckan diskuteras. Det rör till exempel implementeringen av CSRD, rättssäkerhet och skattelagstiftning, förebyggande av ekonomisk brottslighet och andra samhällsfrågor där revision och redovisning kan spela en stor roll.

Från FAR deltar:

  • Karin Apelman, generalsekreterare och VD
  • Therese Andersson, affärsområdeschef Medlem
  • Hans Peter Larsson, skatteansvarig
  • Sara Lissdaniels, hållbarhetsspecialist
  • Pernilla Halling, kommunikationschef

En stark röst i samhällsdebatten

− Jag ser fram emot många bra samtal och diskussioner kring bland annat hur revisions-och rådgivningsbranschen konkret kan bidra för att förhindra ekonomisk brottslighet. Om FAR ska vara en stark röst i samhällsdebatten behöver vi synas och visa engagemang på olika arenor som till exempel Almedalen, säger Karin Apelman.