2024-04-29
FAR-bloggen

OECD utmanas av FN – en ny internationell skattespelare

Missnöjet bland utvecklingsländerna inom FN med hur OECD driver internationella skattefrågor har ökat. FN vill därför se en ny global överenskommelse, där fokus ska ligga på jämnare fördelning av resurser och tillgångar mellan länder.

I detta blogginlägg fortsätter jag beskriva FAR:s bevakning av internationella skattefrågor som påverkar svenska företag och rådgivare. Nu om FN – A new kid in town!

FN vill se nytt ramverk för internationell beskattning

Skattegruppen inom FN har länge levt i skuggan av OECD. Kortfattat har FN varit utvecklingsländernas röst och OECD industriländernas. Rent konkret är det OECD som har bestämt och tagit fram mallar för dubbelbeskattningsavtal mellan länder med kommenterar för tolkning.

Inom OECD, med 38 medlemmar, har industriländerna i väst i praktiken fått sista ordet vid interna förhandlingar. Under senare år har ett ”Inclusive Framework” bildats för globala frågor, som inkluderar 140 fler länder i de överenskommelser som görs om nya globala regler.

Nu utmanar FN den modellen och vill skapa ett ”Framework Convention”, med principer för internationell beskattning, i egen regi. Konflikten mellan FN och OECD är alltså i öppen dager.

Missnöjet med OECD ökar

Anledningen är att missnöjet bland utvecklingsländerna inom FN med hur OECD driver internationella skattefrågor har ökat. I november 2023 röstade FN:s Generalförsamling för att under 2024 ta fram förslag till en ny övergripande skatteöverenskommelse som utmanar OECD. Ett beslut som överraskade många och fick det internationella näringslivet att nära följa och söka påverka processen inom FN.

Viktiga affärsintressen står på spel. I slutet av mars deltog jag i ett möte i FN där bland annat riktlinjerna för Framework Convention diskuterades. I det löpande arbetet representeras Sverige av departementsrådet vid finansdepartement Ingela Willfors. Svenskt Näringsliv följer också arbetet nära.

Mer politik och mindre teknik med jämnare fördelning

Huvudfrågorna inom FN är till stor del mer politiska och sociala än inom OECD. Frågorna är bredare och de tekniska detaljerna är färre. Fokus i en ny överenskommelse ska ligga på jämnare fördelning av resurser och tillgångar mellan länder. Det innebär ökad beskattning av kapital och vinster, men också särskilda rättigheter i utvecklingsländer.

Hållbarhetsmål utmanar

En prioriterad fråga är att nå hållbarhetsmålen inom Agenda 2030. För det krävs dels en uppbyggnad av kapacitet att hantera dessa frågor i många länder, dels en överföring av resurser. I annat fall riskerar målen att endast bli tomma ord.

Just nu arbetar en grupp, där Sverige deltar, med att ta fram ett förslag till innehåll i en Framework Convention till augusti i år, som Generalförsamlingen sedan kan anta. EU, OECD och Internationella Handelskammaren ICC följer arbetet noga.

I FN är alla världens länder representerade med en röst var, alltså en bredare representation än inom OECD. Länderna inom OECD och EU röstade mot att FN ska ta fram en Framework Convention, vilket ju är intressant i sig. Just nu är därför ambitionen att arbeta för en ökad konsensus runt förslaget.

Risk för ökad beskattning

Vad resultatet blir återstår givetvis att se. OECD:s modellregler och tvistlösningsmekanismer utmanas, oavsett hur förslaget kommer att utformas. För företag och rådgivare ökar risken för ytterligare beskattning vid etableringar utomlands, då särskilt i utvecklingsländer. Tvister kring skatter kan också bli fler. Väl initierade råd blir mer värda!

Hans Peter Larsson är skatteansvarig på FAR och Auktoriserad Skatterådgivare FAR. Hans Peter är också medlem av CSR Sveriges skattegrupp. I FAR-bloggen skriver han  om aktuella skattefrågor. Dela gärna texten med andra om du finner den intressant.

hans.peter.larsson@far.se
08 506 112 14, LinkedIn

Senaste inläggen i FAR-bloggen

Alla inlägg i FAR-bloggen