2023-01-25
FAR-bloggen

Lönetjänster + god yrkessed = Reko 

Nytt år och nya möjligheter! Varför inte ta tillfället i akt att hämta stöd och vägledning i Reko 2023? 

Som du säkert känner till så omfattar Reko sedan 2018 även den goda yrkesseden för lönetjänster, så oavsett om du utför redovisnings- eller lönetjänster kan du förhålla dig till en och samma standard. 

Reko skapar trygghet och bidrar till kvalitet

Reko är en trygghet för dig som lönekonsult och medlem i FAR, precis som för redovisningskonsulter, ett verktyg i din yrkesvardag. Men det är också en kvalitetssäkring för dina kunder, eftersom du som auktoriserad hos FAR klarar kraven på vidareutbildningstimmar, är ansvarsförsäkrad, genomgår regelbundet kvalitetskontroll samt följer Reko – svensk standard för redovisnings- och lönetjänster och FAR:s yrkesetiska regler. 

Reko 2023 är viktig för dig som lönekonsult, här får du till exempel stöd i hur du som konsult ska rimlighetsbedöma och kvalitetssäkra dina lönetjänster för att de ska vara av hög kvalitet.  

Agerar du också som rådgivare inom området lön, till exempel hjälper din kund med lönekartläggning, personalhandbok, hållbarhetsdata eller digitalisera kundens processer, så har du också nytta av att använda Reko. Självklart finns även stöd hur du ska hantera löpande löneuppdrag och upprätta arbetsgivaredeklaration.  

På tal om trygghet, jag hoppas du känner till att på far.se finns anpassade uppdragsavtal och uppdragsbeskrivningar för lönetjänster. De gör stor nytta både för dig och för dina kunder och är ett obligatorisk ska-krav för att efterleva Reko.  

Avslutningsvis vill jag betona den nytta som du bidrar med som lönekonsult, att du stöttar näringslivet med din specialistkompetens inom området lön. Så var stolt över ditt jobb och din titel som Auktoriserad Lönekonsult FAR – och framför allt att du blir kvalitetskontrollerad av en oberoende part.   

Camilla Carlsson är auktoriserad redovisningskonsult på FAR. I FAR-bloggen skriver hon främst om aktuella frågor kopplade till redovisning och konsultens roll i företagen. Sprid gärna texten vidare om du finner den intressant.

camilla.carlsson@far.se

08 506 112 24

Vill du prenumerera på nya inlägg?

Ta del av del av det senaste från FAR:s experter kring aktuella händelser som påverkar vår bransch. 

Senaste inläggen i FAR-bloggen

Alla inlägg i FAR-bloggen