FAR utvecklar ekonomi-Sverige och ger näringsliv och samhälle tydliga spelregler, rätt kompetens och tillförlitlig information.

Regeringen förlänger perioden för omställningsstödet
2020-09-04

Regeringen förlänger perioden för omställningsstödet

Perioden för omställningsstöd förlängs med ytterligare tre månader, maj till och med juli.

WinWin är Årets framtidsbyrå 2020
2020-09-17

WinWin är Årets framtidsbyrå 2020

Årets framtidsbyrå 2020 är utsedd. Priset går till WinWin Ekonomi.

Åsa Lundvall, EY, ny ordförande i FAR
2020-09-17

Åsa Lundvall, EY, ny ordförande i FAR

Åsa Lundvall, EY, tar över som ny ordförande i FAR. Ett vässat medlemserbjudande, fortsatta satsningar på kvalitet och branschens attraktionskraft är tre områden som är i fokus.

FAR:s nya guide "Hållbarhet i praktiken" hjälper redovisningskonsulten att bli en hållbarhetsrådgivare
2020-09-04

FAR:s nya guide "Hållbarhet i praktiken" hjälper redovisningskonsulten att bli en hållbarhetsrådgivare

Det finns en allt större efterfrågan på vägledning i hållbarhetsarbetet bland redovisningskonsulternas kunder. FAR:s nya guide ger stöd och konkreta verktyg för att driva det arbetet.

FAR fortsätter med onlineutbildningar och anpassar deltagarantalet i klassrum under hösten 2020
2020-08-14

FAR fortsätter med onlineutbildningar och anpassar deltagarantalet i klassrum under hösten 2020

För att tillgodose behovet av vidareutbildning och kompetensutveckling under den rådande pandemin fortsätter FAR att erbjuda utbildningar såväl i klassrum som online. FAR följer tillsammans med hotell och konferensanläggningar Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Corona-relaterade nyheter
2020-03-16

Corona-relaterade nyheter

FAR rapporterar löpande om vad som sker i näringsliv och samhälle med anledning av corona-pandemin och som påverkar dig som ekonom och som är verksam inom redovisning, revision och rådgivning.

Mer från oss

Aktuella utbildningar

 • FAR:s Controllerdag 2020 Vad händer i omvärlden som påverkar controllerns och ekonomens arbete? Under Controllerdagen 2020 fokuserar vi på hur framtidens ekonomistyrning påverkar dig som är controller. Optimering av innovationer och kreativitet Business Intelligence och analys av Big Data Simulering av framtidsscenarion Att identifiera rätt KPI:er Automatisering av arbete och tid för analys
 • FAR:s lokala dagar På FAR:s lokala dagar har specialister inom revision, redovisning, skatt och juridik samlat aktuell information för dig som arbetar som revisor eller redovisningskonsult. Du får också möjlighet att nätverka med branschkollegor och FAR:s specialister. Aktuell information till dig som är revisor eller redovisningskonsult Samlad information kring det senaste inom skatt, redovisning, revision, juridik och yrkesrollen Möjlighet att nätverka med branschkollegor och FAR:s specialister Övernattning och måltider ingår i kurspriset  
 • Automatisering med hjälp av RPA Den här utbildningen tar sikte på hur organisationen med hjälp av digitala medarbetare (RPA – Robotic process automation) kan möta verksamhetens krav, ställa om snabbt och dessutom sänka kostnaderna. Kunskap och förståelse om RPA och digitala medarbetare Exempel och demonstrationer av framgångsrika robotar Verktyg för att komma igång med RPA Verktyg för hur du väljer rätt processer för automatisering Kunskap om effektiv styrning av RPA-arbetet
 • Bokslut II – årsbokslut Bokslut II riktar sig till dig som har god erfarenhet av löpande bokföring men du behöver inte ha upprättat ett bokslut.
 • Ledarskapsutbildning för ekonomer En utbildning som gör dig som ekonom ännu bättre i din formella chefsroll och som ledare. Ledarskapet börjar med dig själv och en förståelse för vad du gör, hur det påverkar andra och hur du bygger förtroende. Personliga ledarskapet Få tiden att räcka till Chefsrollens utmaningar Konsten att leda på distans Delegering  
 • IFRS – fördjupning Denna fördjupningskurs inom IFRS får du kunskap om innehållet i specifika standarder och tolkningar som helt eller delvis saknar motsvarande tillämpning i svensk god redovisningssed enligt ÅRL och Bokföringsnämndens normer. Fördjupning i flera olika IFRS-standarder IFRS 15 Intäktsredovisning IFRS 16 Leasingavtal Lyssna till experter
Alla utbildningar

Alla ekonomiska regler på ett och samma ställe

FAR Online är den kvalitetssäkrade databasen där du hittar de senaste lagändringarna och regelverken inom områden som redovisning, revision, skatt och finans.

 • Lag- och regelsamlingar
 • Tusentals uppslagsord i Rättseriens uppslagsverk
 • Bokföringsnämndens K-regelverk, allmänna råd och vägledningar

Certifieringsprogram för ekonomichefer och controllers

FAR:s 1-åriga certifieringsprogram för ekonomichefer och controllers fokuserar på områden som är centrala för värdeskapandet i dagens företag.

 • Certifierad controller programstart 22 september
 • Certifierad ekonomichef programstart 29 september