FAR utvecklar ekonomi-Sverige och ger näringsliv och samhälle tydliga spelregler, rätt kompetens och tillförlitlig information.

FAR välkomnar ökad digitalisering av finansiell rapportering - men de nya reglerna bör skjutas fram ett år
2020-08-03

FAR välkomnar ökad digitalisering av finansiell rapportering - men de nya reglerna bör skjutas fram ett år

För räkenskapsår som inleds 1 januari 2020 eller senare ska vissa noterade företag upprätta års- och koncernredovisningar i ett format som möjliggör enhetlig elektronisk rapportering. Formatet specificeras närmare i Europeiska kommissionens så kallade ESEF-förordning.

Omställningsstöd – revisorsyttranden och uppdragsbrev
2020-07-02

Omställningsstöd – revisorsyttranden och uppdragsbrev

Som FAR tidigare har informerat om behöver ansökningar om omställningsstöd på minst 100 000 kronor ett revisorsyttrande. Är det sökta omställningsstödet lägre än 300 000 kronor ska granskningen följa standarden SNT 4400 och är stödet minst 300 000 kronor ska granskningen genomföras i enlighet med ISA, International Standards on Auditing eller ISAE 3000, International Standard on Assurance Engagements, beroende på om yttrandet gäller finansiell eller icke-finansiell information.

FAR:s Operativa grupp för finansiell rapportering: Redovisning av omställningsstöd
2020-07-07

FAR:s Operativa grupp för finansiell rapportering: Redovisning av omställningsstöd

I en ny artikel redogör FAR:s Operativa grupp för finansiell rapportering, genom Johan Roempke och Eva Törning, för ett par punkter att ta i beaktan.

Omställningsstöd – skriftliga uttalanden från företagsledningen och vägledning revision
2020-07-03

Omställningsstöd – skriftliga uttalanden från företagsledningen och vägledning revision

Omställningsstödsombud vid kombiuppdrag – svårt i nuläget
2020-07-02

Omställningsstödsombud vid kombiuppdrag – svårt i nuläget

Hur ska redovisningskonsulten agera om det i samband med omställningsstödsuppdrag är fråga om ett kombiuppdrag? FAR reder ut den omdebatterade frågan.

Ett nödvändigt toppmöte om hållbarhet
2020-06-29

Ett nödvändigt toppmöte om hållbarhet

[KARIN DIREKT] Om det inte varit för corona så hade FAR i dag haft sitt första seminarium i Almedalen. Det hade inlett en vecka som för vår del handlat om att sätta ljuset på hållbarhetsfrågorna utifrån ett brett samhällsperspektiv. Vi hade, lite kaxigt kan tyckas, haft ”toppmöte om hållbarhet”. För vi tycker det behövs.

Mer från oss

Aktuella utbildningar

 • FAR:s Controllerdag 2020 Vad händer i omvärlden som påverkar controllerns och ekonomens arbete? Under Controllerdagen 2020 fokuserar vi på hur framtidens ekonomistyrning påverkar dig som är controller. Optimering av innovationer och kreativitet Business Intelligence och analys av Big Data Simulering av framtidsscenarion Att identifiera rätt KPI:er Automatisering av arbete och tid för analys
 • FAR:s lokala dagar På FAR:s lokala dagar har specialister inom revision, redovisning, skatt och juridik samlat aktuell information för dig som arbetar som revisor eller redovisningskonsult. Du får också möjlighet att nätverka med branschkollegor och FAR:s specialister. Aktuell information till dig som är revisor eller redovisningskonsult Samlad information kring det senaste inom skatt, redovisning, revision, juridik och yrkesrollen Möjlighet att nätverka med branschkollegor och FAR:s specialister Övernattning och måltider ingår i kurspriset  
 • Automatisering med hjälp av RPA Den här utbildningen tar sikte på hur organisationen med hjälp av digitala medarbetare (RPA – Robotic process automation) kan möta verksamhetens krav, ställa om snabbt och dessutom sänka kostnaderna. Kunskap och förståelse om RPA och digitala medarbetare Exempel och demonstrationer av framgångsrika robotar Verktyg för att komma igång med RPA Verktyg för hur du väljer rätt processer för automatisering Kunskap om effektiv styrning av RPA-arbetet
 • Bokslut II – årsbokslut Bokslut II riktar sig till dig som har god erfarenhet av löpande bokföring men du behöver inte ha upprättat ett bokslut.
 • Ledarskapsutbildning för ekonomer En utbildning som gör dig som ekonom ännu bättre i din formella chefsroll och som ledare. Ledarskapet börjar med dig själv och en förståelse för vad du gör, hur det påverkar andra och hur du bygger förtroende. Personliga ledarskapet Få tiden att räcka till Chefsrollens utmaningar Konsten att leda på distans Delegering  
 • IFRS – fördjupning Denna fördjupningskurs inom IFRS får du kunskap om innehållet i specifika standarder och tolkningar som helt eller delvis saknar motsvarande tillämpning i svensk god redovisningssed enligt ÅRL och Bokföringsnämndens normer. Fördjupning i flera olika IFRS-standarder IFRS 15 Intäktsredovisning IFRS 16 Leasingavtal Lyssna till experter
Alla utbildningar

Alla ekonomiska regler på ett och samma ställe

FAR Online är den kvalitetssäkrade databasen där du hittar de senaste lagändringarna och regelverken inom områden som redovisning, revision, skatt och finans.

 • Lag- och regelsamlingar
 • Tusentals uppslagsord i Rättseriens uppslagsverk
 • Bokföringsnämndens K-regelverk, allmänna råd och vägledningar

Certifieringsprogram för ekonomichefer och controllers

FAR:s 1-åriga certifieringsprogram för ekonomichefer och controllers fokuserar på områden som är centrala för värdeskapandet i dagens företag.

 • Certifierad controller programstart 22 september
 • Certifierad ekonomichef programstart 29 september