FAR utvecklar ekonomi-Sverige och ger näringsliv och samhälle tydliga spelregler, rätt kompetens och tillförlitlig information

FAR positiv till modernare koncerndefinition - men tydligare lagtexter krävs
2022-09-23
Press

FAR positiv till modernare koncerndefinition - men tydligare lagtexter krävs

FAR har i dagarna svarat på Justitiedepartementets remiss Inkomstskatterapporter och några redovisningsfrågor. Remissen innehåller framför allt förslag till lag om offentliggörande av inkomstskatteuppgifter och ändring av koncerndefinitionen i årsredovisningslagen.

FAR:s medlemspanel: Så ser medlemmarna på företagarnas ekonomiska läge
2022-09-26
Nyheter

FAR:s medlemspanel: Så ser medlemmarna på företagarnas ekonomiska läge

Skenande energipriser, ökade råvarukostnader, minskad försäljning och svårigheter att rekrytera är det som bedöms oroa företagarna mest. Samtidigt befinner sig majoriteten av kunderna i en stabil ekonomisk ställning. Det visar svaren i FAR:s senaste medlemspanel som skickades ut i september.

Penningtvätt och hållbarhet två av nyheterna i höstens utbildningspaket
2022-09-26
Nyheter

Penningtvätt och hållbarhet två av nyheterna i höstens utbildningspaket

Penningtvätt, hållbarhet i praktiken och fler kurser inom moms är några av nyheterna i FAR:s utbildningspaket. I utbildningspaketet hittar du alltifrån de senaste uppdateringarna inom regelverken till fördjupande kurser inom redovisning, revision, skatte-och momsfrågor.

Hans Warén ny ordförande i FAR
2022-09-22
Press

Hans Warén ny ordförande i FAR

Hans Warén, Deloitte, tar över som ordförande i FAR.

− FAR behöver fortsatt ha fokus på rätt frågor, vara en stark röst för branschen och bedriva ett bra påverkansarbete nationellt och internationellt, konstaterar han.

JDG Revision Årets framtidsbyrå 2022
2022-09-22
Press

JDG Revision Årets framtidsbyrå 2022

En stark tro på effektiva lösningar, tydliga mål och personligt engagemang har tagit JDG Revision från nominerad till vinnare av FAR:s pris Årets framtidsbyrå.

Nya namn i FAR:s styrelse och kvalitetsnämnder
2022-09-22
Press

Nya namn i FAR:s styrelse och kvalitetsnämnder

På FAR:s årsstämma valdes ny styrelseordförande för FAR och nya ledamöter valdes in i styrelsen samt i de olika kvalitetsnämnderna och i valberedningen.

Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision vecka 38
2022-09-23
Nyheter

Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision vecka 38

Höjd styrränta, ett-årsregeln och effekterna av skattekontroll av reseavdrag är några av nyheterna du får i veckans utblick.

Mer från oss

Aktuella utbildningar

  • Avvikande revisionsberättelser En kurs för dig som vill lära dig att hantera avvikande utformningar i revisionsberättelsen korrekt. Du lär dig skillnaderna och hur du bäst utformar modifierade uttalanden, upplysningar och anmärkningar. Efter kursen har du de kunskaper du behöver för att hantera de avvikande utformningar som kan krävas i revisonen. Metodik för arbetsgång vid avvikande utformningar Praktiska exempel från verkliga revisionsberättelser Kursdokumentation som hjälp efter kursen Bra förberedelse för dig som ska skriva revisorsprovet
  • Bokslut II – årsbokslut Bokslut II riktar sig till dig som har god erfarenhet av löpande bokföring men du behöver inte ha upprättat ett bokslut.
  • Controllerutbildning Utbildningen ger dig under tre dagar inblick i den moderna synen på controllerfunktionen och controllerns alltmer framträdande roll i företaget. Du kommer att gå ordentligt stärkt tillbaka in i din yrkesroll med nya kunskaper, erfarenheter och verktyg.
  • Ekonomi- och verksamhetsstyrning Kursen är praktiskt inriktad med genomgång av arbetsmetoder för en modern ekonomistyrning och verksamhetsstyrning. Du lär dig att utvärdera och utveckla ekonomi- och verksamhetsstyrningen och ökar din förmåga att bättre utnyttja de styrverktyg som finns.
  • ISQM 1 – Byråns kvalitetsstyrningssystem I denna kurs lär du dig grunderna i ISQM 1 och får vägledning i hur implementeringen av regelverket bör ske på byrån. Kunskap om standardens innehåll och krav Förstå hur implementationen av standarden kan ske Anpassat för mindre/medelstora byråer
  • Koncernredovisning II En praktisk fortsättningsutbildning som ger dig en större förståelse för de mer komplicerade problemställningarna inom koncernredovisning. Du lär dig de koncernmässiga effekterna av att minska eller öka sitt innehav i dotterföretag och intresseföretag samt andra koncernmässiga omstruktureringar.  Skillnader mellan K3 och IFRS Beräkning av koncernmässig realisationsvinst vid avyttring av dotterföretag Hantering av minoritetsintressen Från intresseföretag till dotterföretag och vice versa Omvända förvärv Nedströmsfusioner
Alla utbildningar

Alla ekonomiska regler på ett och samma ställe

FAR Online är den kvalitetssäkrade databasen där du hittar de senaste lagändringarna och regelverken inom områden som redovisning, revision, skatt och finans.

 

  • Lag- och regelsamlingar
  • Tusentals uppslagsord i Rättseriens uppslagsverk
  • Bokföringsnämndens K-regelverk, allmänna råd och vägledningar