FAR utvecklar ekonomi-Sverige och ger näringsliv och samhälle tydliga spelregler, rätt kompetens och tillförlitlig information.

Global standard för revision av företag med mindre komplex verksamhet – hur går det?
2020-12-03

Global standard för revision av företag med mindre komplex verksamhet – hur går det?

Ytterligare ett steg är på väg att tas mot en global revisionsstandard anpassad för företag med mindre komplex verksamhet. På den internationella standardsättaren IAASB:s möte 7–11 december kommer ett utkast till standard att behandlas.

Höstens revisorsprov genomförs 7-8 januari 2021
2020-12-01

Höstens revisorsprov genomförs 7-8 januari 2021

I samarbete med revisorsbranschen och FAR kommer Revisorsinspektionen kunna anordna ett prov som följer regeringens, Folkhälsomyndighetens och regionernas nu gällande restriktioner och rekommendationer.

Webbinarium 9 december: Aktuellt inom hållbarhet – vad revisorer och redovisningskonsulter bör ha koll på
2020-12-03

Webbinarium 9 december: Aktuellt inom hållbarhet – vad revisorer och redovisningskonsulter bör ha koll på

Det här bör revisorer och redovisningskonsulter ha koll på

Nu finns FAR:s engelska ordbok online!
2020-12-03

Nu finns FAR:s engelska ordbok online!

Många är ni som har önskat er en engelsk ordbok i FAR Online - och nu är den på plats.

Tydlighet runt utdelningar i samband med korttidsstöd
2020-11-30

Tydlighet runt utdelningar i samband med korttidsstöd

Tillväxtverket har klargjort vad som gäller utdelning och korttidsstöd.
− Det är glädjande. Nu finns tydlighet att börja planera och riktlinjer att förhålla sig till i sin rådgivning, kommenterar Therese Andersson, affärsområdeschef medlem på FAR.

FAR tillstyrker förslaget till ny mervärdesskattelag (SOU 2020:31)
2020-12-03

FAR tillstyrker förslaget till ny mervärdesskattelag (SOU 2020:31)

Finansdepartementet har i ett betänkande lämnat ett förslag till ny mervärdesskattelag, NML. I sitt remissvar ställer sig FAR positiv till den språkliga och strukturella förändringen med anpassningar till mervärdesskattedirektivet, men anser det beklagligt att bland annat de undantag från skatteplikt som pekas ut i utredningsdirektivet inte utreds närmare.

Controllerutbildningen utvecklar din yrkesroll
2020-11-23

Controllerutbildningen utvecklar din yrkesroll

”FAR:s Controllerutbildning har funnits på marknaden i över 15 år och förändras ständigt i takt med vad som händer inom ekonomistyrningsområdet och i samhället ”

”För att öppna dörrar för utveckling och avancemang erbjuds medarbetare som inte är auktoriserade att bli basmedlemmar i FAR"
2020-11-25

”För att öppna dörrar för utveckling och avancemang erbjuds medarbetare som inte är auktoriserade att bli basmedlemmar i FAR"

På affärsbyrån Value & Friends uppmuntras kollegorna som inte har en auktorisation att bli basmedlemmar i FAR. Byråns godkända revisor Stefan Enmark berättar varför.

Coronakrisen: Vad händer om revisorn inte får tillgång till lagret för att göra en kontrollinventering?
2020-11-24

Coronakrisen: Vad händer om revisorn inte får tillgång till lagret för att göra en kontrollinventering?

Under hösten har spridningen av corona ökat och ytterligare åtgärder för att hejda smittspridningen har satts in. Årsskiftet närmar sig och många revisorer har börjat planera sitt deltagande på kunders lagerinventeringar. Flera revisorer har vänt sig till FAR:s medlemsrådgivning för att diskutera vad de bör tänka på vid planeringen av lagerinventeringen och vad som händer om de inte får eller har möjlighet att närvara vid en lagerinventering.

Omställningsstöd för maj-juli 2020 – FAR:s uppdaterade exempel
2020-10-26

Omställningsstöd för maj-juli 2020 – FAR:s uppdaterade exempel

Som tidigare rapporterats har regeringen beslutat om ytterligare två perioder med omställningsstöd; maj samt juni-juli. Förutsättningarna är i stor utsträckning desamma som den första stödperioden.

Corona-relaterade nyheter
2020-03-16

Corona-relaterade nyheter

FAR rapporterar löpande om vad som sker i näringsliv och samhälle med anledning av corona-pandemin och som påverkar dig som ekonom och som är verksam inom redovisning, revision och rådgivning.

Mer från oss

Aktuella utbildningar

 • Avvikande revisionsberättelser En kurs för dig som vill lära dig att hantera avvikande utformningar i revisionsberättelsen korrekt. Du lär dig skillnaderna och hur du bäst utformar modifierade uttalanden, upplysningar och anmärkningar. Efter kursen har du de kunskaper du behöver för att hantera de avvikande utformningar som kan krävas i revisonen. Metodik för arbetsgång vid avvikande utformningar Praktiska exempel från verkliga revisionsberättelser Kursdokumentation som hjälp efter kursen Bra förberedelse för dig som ska skriva revisorsprovet
 • Controllerutbildning Utbildningen ger dig under tre dagar inblick i den moderna synen på controllerfunktionen och controllerns alltmer framträdande roll i företaget. Du kommer att gå ordentligt stärkt tillbaka in i din yrkesroll med nya kunskaper, erfarenheter och verktyg.
 • Automatisering med hjälp av RPA Den här utbildningen tar sikte på hur organisationen med hjälp av digitala medarbetare (RPA – Robotic process automation) kan möta verksamhetens krav, ställa om snabbt och dessutom sänka kostnaderna. Kunskap och förståelse om RPA och digitala medarbetare Exempel och demonstrationer av framgångsrika robotar Verktyg för att komma igång med RPA Verktyg för hur du väljer rätt processer för automatisering Kunskap om effektiv styrning av RPA-arbetet
 • Bokslut II – årsbokslut Bokslut II riktar sig till dig som har god erfarenhet av löpande bokföring men du behöver inte ha upprättat ett bokslut.
 • Ekonomichefsutbildning Behöver du vässa dina verktyg för att vidareutveckla styrningen i din organisation? FAR:s Ekonomichefsutbildning riktar sig till dig som är ekonomichef, controller eller har en liknande roll och ger dig fördjupad kompetens inom verksamhetsstyrning. Ekonomens roll och ansvar för verksamhetsstyrning Extern påverkan på verksamhetsstyrning Strategi och verksamhetsstyrning Verksamhetsstyrning och digitalisering Erfarenhetsutbyte och nätverkande  
 • IFRS – fördjupning Denna fördjupningskurs inom IFRS får du kunskap om innehållet i specifika standarder och tolkningar som helt eller delvis saknar motsvarande tillämpning i svensk god redovisningssed enligt ÅRL och Bokföringsnämndens normer. Fördjupning i flera olika IFRS-standarder IFRS 15 Intäktsredovisning IFRS 16 Leasingavtal Lyssna till experter
 • Koncernredovisning II En praktisk fortsättningsutbildning som ger dig en större förståelse för de mer komplicerade problemställningarna inom koncernredovisning. Du lär dig de koncernmässiga effekterna av att minska eller öka sitt innehav i dotterföretag och intresseföretag samt andra koncernmässiga omstruktureringar.  Skillnader mellan K3 och IFRS Beräkning av koncernmässig realisationsvinst vid avyttring av dotterföretag Hantering av minoritetsintressen Från intresseföretag till dotterföretag och vice versa Omvända förvärv Nedströmsfusioner  
 • Ledarskapsutbildning för ekonomer En utbildning som gör dig som ekonom ännu bättre i din formella chefsroll och som ledare. Ledarskapet börjar med dig själv och en förståelse för vad du gör, hur det påverkar andra och hur du bygger förtroende. Personliga ledarskapet Få tiden att räcka till Chefsrollens utmaningar Konsten att leda på distans Delegering  
 • Momshantering i bilbranschen En kurs för dig som vill lära dig hantera moms inom bilhandel rätt och undvika kostsamma misstag. Efter kursen har du de kunskaper du behöver för att hantera olika momsfrågor som bilhandeln ställs inför. Kunskap som ger dig förutsättningar för att kunna hantera momsen rätt Praktiska exempel Kursdokumentation som hjälp efter kursen
 • Redovisningsdagen Redovisningsdagen är för dig som vill hålla dig uppdaterad om vad som händer på redovisningsområdet och träffa kollegor som jobbar med och i icke-noterade företag. Du får träffa och lyssna på de främsta experterna inom redovisning. Nya lagförslag och ställningstaganden Lyssna till experter Tolkningar av rättsfall Kommande nyheter Nätverkande och erfarenhetsutbyte  
 • Skattedagen för revisorer och redovisningskonsulter Uppdatera dig på årets kommande skattehändelser och ta del av alla viktiga nyheter på skatteområdet. Du får en nyhetsdag med allt du kan behöva veta om skatt 2021. Deltagarna på Skattedagen är kvalificerade branschkollegor så du kan vara säker på att dagens innehåll är noga utvalt. Nya lagförslag och ställningstaganden Lyssna till experter Tolkningar av rättsfall  
 • Utveckling och effektivisering av ekonomifunktionen I denna kurs fokuserar vi på att gå igenom tre angreppssätt för ett lyckat utvecklingsarbete; organisation enligt Shared Service Center-konceptet, styrning enligt Lean; samt användning av digitala medarbetare och hur smart automation med hjälp av robotisering (RPA) kan lösa den svåra ekvationen vi ställs inför. Vi kommer att gå igenom två verkliga case, ett kring styrning enligt Lean-principerna och ett kring hur man skapar framgång med RPA. 
Alla utbildningar

Alla ekonomiska regler på ett och samma ställe

FAR Online är den kvalitetssäkrade databasen där du hittar de senaste lagändringarna och regelverken inom områden som redovisning, revision, skatt och finans.

 • Lag- och regelsamlingar
 • Tusentals uppslagsord i Rättseriens uppslagsverk
 • Bokföringsnämndens K-regelverk, allmänna råd och vägledningar

Certifieringsprogram för ekonomichefer och controllers

FAR:s 1-åriga certifieringsprogram för ekonomichefer och controllers fokuserar på områden som är centrala för värdeskapandet i dagens företag.