FAR utvecklar ekonomi-Sverige och ger näringsliv och samhälle tydliga spelregler, rätt kompetens och tillförlitlig information

Bolagsverket ska förhindra ekobrott
2024-03-27
Nyheter

Bolagsverket ska förhindra ekobrott

För att motverka att företag används i brottsligt syfte får Bolagsverket nu en tydligare roll i det brottsförebyggande arbetet genom att kontrollera att uppgifterna i verkets register är korrekta. FAR:s VD och generalsekreterare Karin Apelman ser nyheten som ett viktigt steg i kampen mot ekonomisk brottslighet.

Det gäller vid granskning av finansiell delårsinformation
2024-04-12
Nyheter

Det gäller vid granskning av finansiell delårsinformation

FAR bedömer att revisorn kan ange vilka delar i delårsrapporten som har granskats i revisionsberättelsen och rekommenderar också att revisorn gör det för att tydliggöra vilka delar som har granskats med begränsad säkerhet och vilka delar som är annan information.

Webbinarium: Lyckas med automationen – skapa värde på riktigt | 25 april
Webbinarier

Webbinarium: Lyckas med automationen – skapa värde på riktigt | 25 april

Ett webbinarium om utmaningar och vanliga fallgropar kring Digitalisering, AI och automation och hur affärsnytta kan skapas på riktigt.

FAR stärker medlemserbjudandet inom lön
2024-03-27
Nyheter

FAR stärker medlemserbjudandet inom lön

FAR börjar erbjuda medlemsrådgivning inom området lön. Emelie Hansson, auktoriserad lönekonsult på Grant Thornton, kommer att arbeta med rådgivning två dagar i veckan. FAR kommer även att utöka utbudet av guider och mallar.

Vilken byrå tycker du ska bli Årets framtidsbyrå?
2024-04-03
Nyheter

Vilken byrå tycker du ska bli Årets framtidsbyrå?

Nu är det dags att utse Årets framtidsbyrå 2024. Nytt för i år är att alla som vill kan föreslå en kandidat till priset. Det viktiga är att byråns affärsmodell är tydlig, att det finns ett fokus på hållbarhet och att lönsamheten är god. 

Systemkontroll kräver gemensamt internt kvalitetskontrollsystem
2024-04-09
Nyheter

Systemkontroll kräver gemensamt internt kvalitetskontrollsystem

FAR:s kvalitetsnämnd för revisionsverksamhet har beslutat om hur systemkontroller av byrånätverk ska gå till efter ikraftträdandet av ISQM. Nätverk som, på central nivå, minst genomför systematiska interna kvalitetskontroller av både uppdrag och respektive medlemsbyrås kvalitetsstyrningssystem kan även fortsättningsvis ansöka om systemkontroll. För att kunna godkännas måste systemet minst motsvara samma nivå som FAR:s oberoende kvalitetskontroll.

Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision vecka 15
2024-04-12
Nyheter

Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision vecka 15

Kraftsamling för att stoppa den kriminella ekonomin, nytt förenklingsråd ska minska företagens regelbörda och revisorer saknar kunskap inom hållbarhet. Det är några av nyheterna i veckans Utblick.

Mer från oss

Aktuella utbildningar

 • Aktuella momsfrågor Momsområdet kännetecknas av snabba förändringar, där kunskap spelar en nyckelroll. Den här kursen hjälper dig som vill hålla dig uppdaterad så att du undviker misstag och förbättrar lönsamheten i ditt företag.
 • Controllerutbildning Utbildningen ger dig inblick i den moderna synen på controllerfunktionen och controllerns alltmer framträdande roll i företaget. Du kommer att gå ordentligt stärkt tillbaka in i din yrkesroll med nya kunskaper, erfarenheter och verktyg.
 • Nyhet
  CSRD - hållbarhetsrapportering enligt nya EU-lagen En kurs för dig som vill lära dig mer om de nya lagstadgade reglerna kring rapportering av hållbarhet, CSRD. Du kommer att få en introduktion till CSRD och ESRS, både vad vi vet idag och hur tidsplanenen ser ut framåt.
 • Ekonomi- och verksamhetsstyrning Kursen är praktiskt inriktad med genomgång av arbetsmetoder för en modern ekonomistyrning och verksamhetsstyrning. Du lär dig att utvärdera och utveckla styrningen och ökar din förmåga att bättre utnyttja de styrverktyg som finns.
 • Koncernredovisning II En praktisk fortsättningsutbildning som ger dig en större förståelse för de mer komplicerade problemställningarna inom koncernredovisning och hur du hanterar dessa.
 • Revisionsmässiga problem En kurs för dig som är revisor om de typiska problem och dilemmans som revisorer kan ställas inför. Kursen ger dig vägledning i hur du bör resonera, agera och rapportera i dessa svåra situationer.
Alla utbildningar

Alla ekonomiska regler på ett och samma ställe

FAR Online är den kvalitetssäkrade databasen där du hittar de senaste lagändringarna och regelverken inom områden som redovisning, revision, skatt och finans.

 

 • Lag- och regelsamlingar
 • Tusentals uppslagsord i Rättseriens uppslagsverk
 • Bokföringsnämndens K-regelverk, allmänna råd och vägledningar