Auktorisation och utbildning

Titeln auktoriserad lönekonsult FAR är en kvalitetsstämpel och ger en tydlig yrkesidentitet som professionell lönekonsult.

För att du ska kunna bli medlem i FAR ska du uppfylla vissa invalskrav.  Förutom att vara verksam i ett redovisnings- eller revisionsföretag ska du ha eftergymnasial utbildning med inriktning mot lön och tre års praktik med lönetjänster. Efter godkänt resultat i FAR:s lönekonsultexamen är du auktorisad lönekonsult FAR.

Som ett stöd i din utveckling har FAR tagit fram en förberedande kurs inför tentamen så att du är väl förberedd inför din examensdag.

Vidareutbildning

I din yrkesroll som auktoriserad lönekonsult behöver du hålla dig uppdaterad med de senaste nyheterna och reglerna inom löneområdet. Hög kompetens bidrar till att skapa förtroende för branschen.

Vidareutbildningens omfattning:

  • Minst 120 timmar relevant utbildning per treårsperiod, varav minst 20 timmar per år.
  • Minst 60 timmar ska vara verifierbara, det vill säga medlemmen ska kunna styrka att han eller hon har genomfört vidareutbildning, exempelvis genom uppvisande av kursintyg.

Som auktoriserad lönekonsult måste du förnya din titel vart sjätte år. Förnyelse sker genom att du som är auktoriserad lönekonsult genomgår FAR:s kvalitetskontroll. En förutsättning för att kvalitetskontroll ska kunna genomföras är att medlemmen är verksam med löneuppdrag.

Taggar: Lönekonsult

Vanliga frågor och svar

När är första examenstillfället för att bli auktoriserad lönekonsult hos FAR?

  • 10 oktober 2017 - förberedelsekurs
  • 8 november 2017 - tentamen

Hur kan lönekonsulterna förbereda sig bäst inför examen?

Provet kommer att spegla en "vanlig dag på jobbet". Det finns även en förberedelsekurs inför examen. Förberedelsekursen ska tydliggöra nivån på teorifrågorna samt ge dig praktiska tips på hur lönekonsultexamen är upplagd och hur du ska tänka. Vi kommer att utgå från tänkbara frågeställningar i examen och det blir både föreläsningspass och bikupeövningar.

Anordnar FAR några förberedande kurser inför tentamen?

Ja, före examenstillfället, kan man gå en förberedelsekurs.

Varför behövs auktorisationen?

FAR har uppmärksammat tendensen att lyfta ut lönetjänsten från ekonomiavdelningar och outsourca till extern lönekonsult. Därför finns en stor efterfrågan på lönekonsulter. I samband med auktorisationen får yrkesgruppen en särskild kvalitetsstämpel.