Licensiering av revisorer i finansiella företag

2016-07-14

Med finansiella företag avses företag som står under Finansinspektionens (FI) tillsyn och omfattas av RevR 100 Revision av finansiella företag. För samtliga dessa företag gäller att minst en personvald revisor eller den som utsetts till huvudansvarig revisor ska vara licensierad.

faronline

Licensiering av revisorer i finansiella företag