Exempelsvar Redovisningskonsultexamen november 2019

2019-12-17

Genom att ta del av exempelsvaren får du en bild av hur frågorna är upplagda och kan därigenom öka dina chanser att få ett godkänt resultat på examen.

pdf

Redovisningskonsultexamen exempelsvar november 2019

2019-12-17