Mina favoriter Visa alla »

För att lägga till verktyg som favoriter måste du vara inloggad.

faronline

Allmänna villkor om rådgivning och andra tjänster

2018-10-15

Dessa allmänna villkor gäller för uppdrag avseende redovisnings-, rådgivnings- och andra granskningstjänster som inte utgör lagstadgad revision eller lagstadgade tilläggsuppdrag ("Uppdraget") som uppdragstagaren ("Uppdragstagaren") åtar sig att utföra för uppdragsgivarens ("Uppdragsgivaren") räkning.

Till dokumentet i FAR Online