Mina favoriter Visa alla »

För att lägga till verktyg som favoriter måste du vara inloggad.

faronline

IESBA:s Etikkod

2019-06-15
faronline

EtikR 5 Grundutbildning och lärandemål för revisorer

2019-03-13

För att kvalificera sig för revisorsexamen krävs att sökanden har genomgått en teoretisk och praktisk utbildning om totalt sex år. Den teoretiska utbildningen ska bestå av minst en kandidatexamen (180 hp) från universitet eller högskola. Den praktiska utbildningen under handledning av auktoriserad eller godkänd revisor sker genom anställning som revisorsassistent på ett revisionsföretag. Den ska bestå av tre års heltidsarbete, vara allsidigt sammansatt och följa ett utbildningsprogram. Teoretisk utbildning inom revision kan tillhandahållas av ett revisionsföretag och ska då följa en utbildningsplan som godkänts av RI.

Till dokumentet i FAR Online