Så blir du en bättre ledare – expertens 4 tips

Att vara chef och ledare kan vara en utmanande uppgift. Det är vanligt att man som ett led i företagets utvecklingskurva premieras till en chefsroll utan att ha erfarenhet av att leda medarbetare. 

Tommy Roos, ledarskapsexpert och föreläsare på FAR:s ledarskapsutbildning ger dig några tips på hur du blir en bättre ledare.   

1 Prioritera din tid 

Se över vad du måste göra och var din tid och ditt engagemang tillför mest värde. Du kan till exempel dela in dina arbetsuppgifter i tre kategorier; Ledarskap, administration och specialistuppgifter (det du gjorde innan du blev chef). Fundera på hur mycket tid du behöver lägga i respektive kategori för att uppnå det resultat du vill ha. Många har en önskan om att lägga mer tid i ledarskapet och behöver då fundera vad de ska göra för att ändra tidsfördelningen i de två övriga kategorierna. 

2. Vill du vara en chef eller en ledare?  

Det är skillnad på att vara formell ledare och personlig ledare. Det formella ledarskapet är något som följer arbetsbeskrivningen, en position, medan det personliga ledarskapet fokuserar på relationer, påverka beteenden och företagskultur. Ledarskap är inte alltid något som kommer naturligt för alla. Acceptera att du kan behöva lite hjälp på traven för att öva och utveckla din ledarskapsförmåga. Då kan det till exempel vara bra att gå en ledarskapsutbildning.  

3. Motivera dina medarbetare  

Motiverade och drivna medarbetare vill jobba för företagets bästa. Håll dina medarbetare motiverade genom att prioritera feedback, coaching, delegering och kommunikation i ditt ledarskap. Som individer måste vi förstå för att kunna ta ansvar. Förståelse och acceptans skapar engagemang, och engagemang skapar driv som i sin tur skapar resultat. 

4. Glöm inte företagskulturen  

Företagskulturen är viktigt i strävan att nå företagets resultat. Exempel på vad som finns i företagskultur är värderingar, attityder, tillit, återkoppling och coachande förhållningssätt inom företaget.  
 
Tänk strategi – struktur – kultur. Genom att ha en tydlig strategi får medarbetarna en känsla av att de förstår vad de ska göra, en tydlig struktur ger en känsla av att de kan utföra sina arbetsuppgifter och en bra företagskultur en känsla av att de vill göra sitt jobb. Det spelar ingen roll om vi förstår och kan om vi inte vill. Finns viljan där kommer de att anstränga sig för att förstå det de inte förstår och hitta lösningar också där förmågan brister. Därför är företagskulturen viktig.  
 
En bra företagskultur med motiverade medarbetare påverkar också omgivningen, som till exempel kunder leverantörer, nya potentiella medarbetare.  

Vill du utveckla dina kunskaper inom ledarskap?

Ledarskap för ekonomer