Kurser inom redovisning

Att kontinuerligt hålla sig uppdaterad är nödvändigt för dig som arbetar med redovisning. FAR har ett av marknadens största kursutbud där du kan hitta en redovisningskurs som stärker din kompetens. Vi erbjuder dig ett brett och djupt kursutbud på alla nivåer och med många olika inriktningar.

Redovisningsområdet är komplext

Med stora förändringar, nya rekommendationer, nya regelverk och nya vägledningar är det viktigt att fylla på sin kompetens. Att kontinuerligt uppdatera sig är idag en nödvändighet och ett måste, oavsett om du är verksam i en redovisnings- eller revisionsbyrå eller på en ekonomiavdelning i ett företag. Här hittar du vårt utbud inom IFRS, Koncernredovisning, Bokslutsredovisning och K2/K3.

Är du redo att ta ditt nästa kompetenskliv?

Att få ett lyft i karriären eller att exempelvis själv ta hand om hela bokslutet blir snabbt en verklighet när du kombinerar din egen praktiska erfarenhet med en kurs i bokslutsredovisning.

Inom koncernredovisning har vi ett flertal kurser som är praktiskt inriktade och du kommer att få arbeta med ett brett spektrum av praktikfall. Vi ger dig kunskapen att efter genomförd kurs kunna applicera det du lärt dig i ditt eget arbete med koncernredovisning. Introduktionskurs i koncernredovisning finns också.

Populära distanskurser – starta när det passar dig

  • Bokföring I - grunder i bokföring Kursen ger dig en praktisk introduktion till grundläggande bokföring. Du lär dig ekonomiska grundbegrepp och kopplingen till företagets årsredovisning och vi gör även kopplingar till redovisningsregelverken K1 och K2. Teori varvas med praktiska övningar.
  • Bokföring II - periodiseringar, personalkostnader och enkelt bokslut Kursen är en fortsättning på Bokföring I och syftet är att du ska klara av löpande bokföring samt få inledande kunskaper i redovisning.
  • Budgetering i praktiken Kursen är inriktad på praktiskt budgetarbete. Du får ta del av hur en budget utformas och används för att vara ett värdefullt planerings- och styrmedel.
  • Certifierad Redovisningsekonom Genom denna distanskurs lär du dig hur du hanterar ett företags redovisning från grunden till bokslutet.
  • Certifierad Styr- och Redovisningsekonom Distansutbildningen ger dig kunskap om ett företags ekonomiska styrning vilket gör att du snabbt kan fatta rationella beslut och bli en viktig kugge i din organisation. Med redovisning som bas ger den dig en grundstomme som gör att du behärskar allt från den löpande bokföringen till bokslut samt analys, kostnads- och prissättningsfrågor.