Distanskurser med handledning

Ta ett steg i din yrkesutveckling med våra interaktiva distanskurser! Vi har ett brett utbud av kurser på både grundläggande och kvalificerad nivå. Du genomför kursen i den takt och på den plats som passar dig, med hjälp av en personlig handledare som stöttar dig genom hela kursen.

Kursmaterialet varvar teori med praktiska övningar och kommentarer från redovisnings- och ekonomiexperter. Teorin presenteras med ljud, bild, video och animeringar, allt för att göra lärandet så effektivt som möjligt.

Anpassa studierna efter dina önskemål

  • Personlig studieplan
  • Handledare
  • Hög interaktivitet i studiematerialet
  • Videoföreläsningar
  • Kunskapsfrågor och datorrättade övningar

 

När du har anmält dig till en distanskurs får du ett välkomstbrev via e-post, med uppgifter om login och lösenord till din personliga studiesida.

Du får en personlig handledare som du under studietiden har löpande kontakt med på din studiesida. Där hittar du även sammanställningar över dina genomgångna kurser med resultat, inlämningsuppgifter, intyg och annat studierelaterat.

Kursens uppbyggnad

I varje distanskurs navigerar du enkelt genom föreläsningar, övningar, tester, ordlistor, index och hjälp. Du utgår från dina egna förutsättningar, väljer din egen studietakt och studerar när det bäst passar dig. Repetition är grunden för all framgångsrik inlärning, och självklart kan du ta del av materialet så många gånger du önskar under de 6-12 månader du har på dig att slutföra kursen.

De interaktiva distanskurserna med handledning genomförs i samarbete med xpectum, ett utbildningsföretag med stor erfarenhet av distansutbildningar. Genom interaktivitet och med personlig handledning så har de framgångsrikt lyft ekonomer i deras karriärer i över 20 års tid.

Inlämningsuppgifter med stöd

I de flesta distanskurser ingår inlämningsuppgifter som rättas av din handledare. Med studiematerialet och din handledare som stöd löser du inlämningsuppgifterna. När du lämnat in samtliga inlämningsuppgifter och fått dem godkända får du ett intyg som du enkelt laddar ned från din personliga studiesida.

Vissa kurser avslutas med ett onlineprov. När du gått igenom hela kursen, gjort alla övningar och tester och känner att du behärskar området kan du i lugn och ro göra provet. Skulle du inte bli godkänd vid första tillfället har du ytterligare två möjligheter att göra provet. När du fått godkänt på provet får du ett intyg.

Certifiering och examination

Om du ytterligare vill befästa dina kunskaper kan du avsluta våra certifieringsprogram med en examination. För att få certifikat till de kurser som har en certifiering ska alla delar i kursen vara genomförda och godkända. Denna certifiering genomförs digitalt och kallelse skickas via e-post ungefär fyra veckor innan. Med kallelsen får du en exempeltentamen där du ser hur en examen kan se ut.