Momskurser hos FAR

Vi har en lång erfarenhet av att arrangera momsutbildningar. Vårt breda och djupa kursutbud gör det enkelt för dig att hitta rätt utbildning oavsett kunskapsnivå.

Här hittar du både veckokurser samt kombinerade kurser, t.ex. redovisning och skatt, samt kurser med spetskompetens.

Momskurser

  • Grundläggande moms Kursen ger dig grundläggande kunskap inom moms för att du ska kunna hantera underlag för moms men också för att du ska få en förståelse och kunna vara uppmärksam på alla de regler och undantag som finns.
  • Aktuella momsfrågor Momsområdet kännetecknas av snabba förändringar, där kunskap spelar en nyckelroll. Den här kursen hjälper dig som vill hålla dig uppdaterad så att du undviker misstag och förbättrar lönsamheten i ditt företag. Under dagen presenterar vi momsnyheter, ny lagstiftning samt aktuella rättsfall och skrivelser.
  • Moms I Den här utbildningen ger dig goda kunskaper om mervärdesskattelagen och hur du tillämpar den. Vi redogör för gällande regler, aktuella rättsfall, nyheter och skrivelser. Du får lära dig hur du undviker fällor, fel och onödiga risker samt säkerställer en korrekt redovisning av mervärdesskatt. Allmänt om moms Fakturerings- och redovisningsregler Varu- och tjänstehandel Avdragsrätt Frivillig skattskyldighet vid uthyrning av fastighet  
  • Moms II En kurs som ger dig fördjupad kännedom om mervärdesskattefrågor och svårtillämpade områden på tre dagar.
  • Vanliga momsfrågor Denna onlinekurs fokuserar på vanliga momsfrågor som påverkar din momshantering i praktiken.
Alla utbildnngar