Momskurser hos FAR

Vi har en lång erfarenhet av att arrangera momsutbildningar. Vårt breda och djupa kursutbud gör det enkelt för dig att hitta rätt utbildning oavsett kunskapsnivå.

Här hittar du både veckokurser samt kombinerade kurser, t.ex. redovisning och skatt, samt kurser med spetskompetens.

Grundläggande moms

Kursen ger dig grundläggande kunskap inom moms för att du ska kunna hantera underlag för moms men också för att du ska få en förståelse och kunna vara uppmärksam på alla de regler och undantag som finns.

Läs mer


Aktuella momsfrågor

Den här kursen hjälper dig som vill hålla dig uppdaterad så att du undviker misstag och förbättrar lönsamheten i ditt företag. Under dagen presenterar vi momsnyheter, ny lagstiftning samt aktuella rättsfall och skrivelser.

Läs mer

 

Moms vid internationell handel

Kursen går igenom vad som styr i vilket land en vara ska beskattas och vem som ska redovisa momsen vid en varuförsäljning. Vi kommer även att övergripande beröra hur tjänster ska hanteras momsmässigt och särskilt beröra sådana tjänster som vanligen förekommer i samband med en varuleverans. 

Läs mer

Moms I

Kursen ger dig goda kunskaper om mervärdesskattelagen och hur du tillämpar den. Vi redogör för gällande regler, aktuella rättsfall, nyheter och skrivelser. Du får lära dig hur du undviker fällor, fel och onödiga risker samt säkerställer en korrekt redovisning av mervärdesskatt.

Läs mer

 

Moms II

En kurs som ger dig fördjupad kännedom om mervärdesskattefrågor och svårtillämpade områden på tre dagar.

Läs mer

 

Vanliga momsfrågor

Denna onlinekurs fokuserar på vanliga momsfrågor som påverkar din momshantering i praktiken. Du får dessutom reda på vanliga fel men också vilka möjligheter som står till buds. 

Läs mer

Fler kurser inom Moms

Hitta rätt kurs för dig utifrån yrkesroll och kunskapsnivå.