Moms vid internationell handel

”Fokus ligger på att förklara var en vara ska beskattas momsmässigt vid internationell handel”

Varför ska en CFO eller ekonomichef gå kursen ”Moms vid internationell handel, brexit – hur påverkas din varuhandel med Storbritannien?”, Niclas Lindgren, momsexpert på DHL och lärare hos FAR?

Niclas Lindgren

För CFO och ekonomichefer ger kursen kunskap om hur man säkerställer att man uppfyller de krav och skyldigheter som internationell varuhandel innebär. Det kan till exempel vara rapporteringsskyldigheter i Sverige, men också skyldighet att registrera sig och rapportera moms i andra länder. Kursen tar dessutom upp vilka tillgängliga förenklingar som kan utnyttjas och hur man undviker en del fällor och fel.

Vad innehåller kursen?

Moms vid internationell handel går igenom vad som gäller för bolag som bedriver internationell varuhandel momsmässigt i allmänhet. Vi kommer naturligtvis också att gå igenom vad de nya reglerna 2020 och 2021 innebär samt hur brexit påverkar.

Vad får deltagarna med sig som de kan ha nytta av i vardagen?

Praktiska tips och råd för hur man på bästa sätt hanterar momsen vid varuhandel både inom EU och vid import och export.