Kurser inom koncernredovisning

Hos FAR hittar du kurser inom koncernredovisning på alla nivåer, från grundläggande till fördjupning. Att få ett lyft i karriären eller att exempelvis själv ta hand om hela koncernredovisningen blir snabbt en verklighet när du kombinerar din egen praktiska erfarenhet med en kurs i koncernredovisning.

Koncernredovisning – introduktion

Koncernredovisning – introduktion är en kurs för dig som vill få en introduktion i koncernredovisning och som vill kunna tillämpa grundläggande delar i arbetet med koncernens bokslut. Du får en beskrivning av de grundläggande områdena inom koncernredovisning, både teoretiskt och praktiskt.

Läs mer

 

Koncernredovisning I

Koncernredovisning I är en praktiskt inriktad tredagarskurs där du arbetar med ett brett spektrum av praktikfall. Du får grundläggande kunskaper om principerna för förvärvsmetoden och den praktiska utformningen av koncernredovisningen.

Läs mer

Koncernredovisning II

Koncernredovisning II är en praktisk fortsättningskurs som ger dig större förståelse för de mer komplicerade problemställningarna inom koncernredovisning och hur du hanterar dem. Dessutom belyser vi eventuella skillnader mellan den koncernredovisning som tillämpas av noterade företag (IFRS) och i övriga koncerner (K3).

Läs mer

 

Kassaflödesanalys för koncern

Kassaflödesanalys för koncern är en kurs för dig som vill lära dig hur du upprättar och analyserar en kassaflödesanalys för en koncern. Efter kursen är du väl insatt i de regler och praxis som ligger till grund för kassaflödesanalysen. 

Läs mer

Läs mer