Kurser inom IFRS

FAR har kurser för dig som arbetar med eller i bolag som upprättar redovisning enligt IFRS. För dig som är revisor, redovisningskonsult, ekonomi- eller redovisningsansvarig har vi utbildningar inom IFRS från grundläggande till kvalificerad nivå. Årligen genomför vi även webbinariet Nyheter i IFRS och nyhetsdagen IFRS-dagen.

IFRS - grunder, intäkter, nedskrivningar och skatter

En kurs där du får en översikt om vad IFRS innebär, vilka principiella grunder som ligger bakom, vem som utformar normerna och i vilka avseenden IFRS-redovisning skiljer sig åt jämfört med en redovisning enligt svenska normer.

Läs mer

 

IFRS - koncernredovisning och leasing

IFRS - koncernredovisning och leasing ger dig en översikt av vad IFRS innebär samt berör bl.a. IAS 21 Effekterna av ändrade valutakurser och IFRS 16 Leasingavtal.

Läs mer

IFRS - finansiella instrument, tillgångar och ersättningar till anställda

Kurs inom IFRS som bl.a. berör Finansiella instrument, IAS 19 Ersättningar till anställda, IAS 38 Immateriella tillgångar och IAS 23 Låneutgifter.

Läs mer

IFRS-dagen

Nyhetsdagen för dig som jobbar med IFRS och behöver senaste nytt inför årsbokslutet 2022. Här får du kunskap om alla aktuella nyheter och förbereds på kommande förändringar i regelverket, så du kan känna dig trygg i din yrkesutövning.

Läs mer

 

Nyheter i IFRS

Under denna webbinarietimme kommer du att få en ökad förståelse för utmaningar och nyheter inom IFRS. Vi går översiktligt igenom grunderna inom IFRS och kopplingen till svensk redovisning för att sedan fortsätta med aktuella frågor och nyheter inom IFRS. 

Läs mer

 

Mer om IFRS

Alla ekonomiska regler på ett och samma ställe

FAR Online är den kvalitetssäkrade databasen där du hittar de senaste lagändringarna och regelverken inom områden som redovisning, revision, skatt och finans.

 

  • Lag- och regelsamlingar
  • Tusentals uppslagsord i Rättseriens uppslagsverk
  • Bokföringsnämndens K-regelverk, allmänna råd och vägledningar