Hållbarhet

FAR har en rad kurser inom hållbarhet och hållbarhetsredovisning för dig som är controller, ekonomiansvarig, redovisningskonsult eller revisor.

Insikten att hållbarhet måste genomsyra all verksamhet i en organisation är utgångspunkten för FAR:s utbildningar.