Ekonomistyrning gör redovisningskonsulten till proaktiv rådgivare

– Vi måste våga tänka lite större, sätta oss in i kundens tankemönster. Ska vi redovisningskonsulter bli rådgivare på riktigt måste vi lära oss mer om ekonomistyrning.

Petra Örjegren är ägare och vd på Stabilisator och Auktoriserad Redovisningskonsult FAR. Hon är också lärare på FAR:s nya utbildning ”Ekonomistyrning för redovisningskonsulter – hjälp din kund att nå sina mål”.

Petra Örjegren

Ekonomistyrning är perfekt för den redovisningskonsult som vill hjälpa sin kund att nå sitt mål

Anpassad för redovisningskonsulter

Kursen är anpassad för redovisningskonsulter som arbetar med mindre och medelstora företag och vill få verktyg för att ställa om sitt tankesätt. Grundläggande begrepp inom ekonomistyrning, budgetering, kalkylering, internredovisning och inte minst analys och uppföljning är bärande delar i utbildningen.

– Min ambition är att kursen ska öppna ögonen på deltagarna och inspirera till att tänka framåtriktat utifrån kundens mål och visioner. Vi måste ställa frågan till kunden, vart hen är på väg, och sedan hjälpa kunden att räkna på hur det ska gå till, menar Petra.

Kundens perspektiv utgångspunkten i rådgivningen

”Ekonomistyrning för redovisningskonsulter” är ny i FAR:s utbildningsutbud hösten 2021. Syftet med kursen är framför allt till att ge redovisningskonsulten möjlighet att hjälpa företagaren att fatta rätt ekonomiska beslut, att öka förståelsen för kundens perspektiv och förutsättningar.

– Vi behöver inte vara proffs på till exempel investeringskalkyler, men kunna så mycket att vi vågar tänka lite större och inte bara titta på siffrorna utifrån bokföringslagen. Om vår kund funderar på en investering ska vi hjälpa till att räkna på hur investeringen blir lönsam, och inte bara hur den ska bokföras, förklarar Petra.

Mer sunt förnuft än sökningar i lagboken

Petra har lång erfarenhet av att leda utbildningar för redovisningskonsulter och ekonomistyrning är ett favoritämne, både för henne och för deltagarna. Många redovisningskonsulter tycker att det är ett roligt ämne, eftersom det inte handlar så mycket om att titta i lagboken utan mer om att använda sitt sunda förnuft.

– Redovisningskonsulter älskar siffror och älskar att räkna! Därför är det roligt att få räkna på ett annat sätt än vad vi gör i vanliga fall. Ekonomistyrning är perfekt för den redovisningskonsult som vill hjälpa sin kund att nå sitt mål.

Robert Wennberg

Affärsområdeschef Medlem

08-506 112 06 robert.wennberg@far.se

Aktuella utbildningar

  • Avvikande revisionsberättelser En kurs för dig som vill lära dig att hantera avvikande utformningar i revisionsberättelsen korrekt. Du lär dig skillnaderna och hur du bäst utformar modifierade uttalanden, upplysningar och anmärkningar. Efter kursen har du de kunskaper du behöver för att hantera de avvikande utformningar som kan krävas i revisonen. Metodik för arbetsgång vid avvikande utformningar Praktiska exempel från verkliga revisionsberättelser Kursdokumentation som hjälp efter kursen Bra förberedelse för dig som ska skriva revisorsprovet
  • Bokslut II – årsbokslut Bokslut II riktar sig till dig som har god erfarenhet av löpande bokföring men du behöver inte ha upprättat ett bokslut.
  • Controllerutbildning Utbildningen ger dig under tre dagar inblick i den moderna synen på controllerfunktionen och controllerns alltmer framträdande roll i företaget. Du kommer att gå ordentligt stärkt tillbaka in i din yrkesroll med nya kunskaper, erfarenheter och verktyg.
  • ISQM 1 – Byråns kvalitetsstyrningssystem I denna kurs lär du dig grunderna i ISQM 1 och får vägledning i hur implementeringen av regelverket bör ske på byrån. Kunskap om standardens innehåll och krav Förstå hur implementationen av standarden kan ske Anpassat för mindre/medelstora byråer
  • Ekonomi- och verksamhetsstyrning Kursen är praktiskt inriktad med genomgång av arbetsmetoder för en modern ekonomistyrning och verksamhetsstyrning. Du lär dig att utvärdera och utveckla ekonomi- och verksamhetsstyrningen och ökar din förmåga att bättre utnyttja de styrverktyg som finns.
  • Excel för ekonomer Du lär dig hur du bygger kraftfulla ekonomimodeller och hur du skapar formler samt funktioner för redovisning. Excel för ekonomer visar hur du sparar mycket tid och hur den gör dig effektiv samt professionell i ditt arbete. Kalkylbladsfunktioner Att skapa grafiska rapporter Spara tid och undvik fel genom att automatisera ofta förekommande uppgifter Hantering av stora datamängder Sammanställ information från flera olika kalkylblad
  • Data science för controllers Utbildningen ger dig en bred genomgång av relevanta begrepp, koncept inom Data science, avancerad analys och maskininlärning samt förståelse för arbetsprocessen och verktyg för datadrivet beslutsfattande.
  • Koncernredovisning II En praktisk fortsättningsutbildning som ger dig en större förståelse för de mer komplicerade problemställningarna inom koncernredovisning. Du lär dig de koncernmässiga effekterna av att minska eller öka sitt innehav i dotterföretag och intresseföretag samt andra koncernmässiga omstruktureringar.  Skillnader mellan K3 och IFRS Beräkning av koncernmässig realisationsvinst vid avyttring av dotterföretag Hantering av minoritetsintressen Från intresseföretag till dotterföretag och vice versa Omvända förvärv Nedströmsfusioner  
  • Utveckling och effektivisering av ekonomifunktionen I denna kurs fokuserar vi på att gå igenom tre angreppssätt för ett lyckat utvecklingsarbete; organisation enligt Shared Service Center-konceptet, styrning enligt Lean; samt användning av digitala medarbetare och hur smart automation med hjälp av robotisering (RPA) kan lösa den svåra ekvationen vi ställs inför. Vi kommer att gå igenom två verkliga case, ett kring styrning enligt Lean-principerna och ett kring hur man skapar framgång med RPA. 
Alla utbildningar