Kurser inom controlling och ekonomistyrning

Arbetet som ekonom blir alltmer fokuserat på processer och värdeskapande i företaget. Du som ekonom ska både leverera rätt beslutsunderlag och vara en affärs- och diskussionspartner.

FAR har ett brett utbud av utbildningar för dig som vill utvecklas i din roll som ekonom. Här finns kurser för dig som vill läsa grundläggande controlling till kvalificerade kurser och certifieringsprogram.

Vi erbjuder skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef.

Controllerutbildning

Utbildningen genomförs under tre dagar i Stockholm och Göteborg löpande under året. Du får inblick i den moderna synen på controllerfunktionen och controllerns alltmer framträdande roll i företaget. Efter utbildningen kommer du att gå ordentligt stärkt tillbaka in i din yrkesroll, med massor av inspiration och nya kunskaper.

Läs mer

Ekonomen som kommunikatör och påverkare

Under två dagar får du som är controller jobba med utmaningen i att få resten av organisationen att förstå och tolka de ekonomiska sambanden Du får en djupare kunskap och kompetens om hur människors drivkrafter och tankemönster hänger ihop med den ekonomiska tankeramen.

Läs mer

Ekonomichefsutbildning

Ett kvalificerat seminarium på fyra dagar som ger dig fördjupad kompetens i väsentliga delar av verksamhetsstyrning. ett bra val för dig som är ekonomichef, controller eller har liknande yrkesroll.

Läs mer

Data science för controllers

Utbildningen ger dig en bred genomgång av relevanta begrepp, koncept inom Data science, avancerad analys och maskininlärning samt förståelse för arbetsprocessen och verktyg för datadrivet beslutsfattande.

Läs mer

Ekonomistyrning och verksamhetsstyrning

Ekonomistyrning och verksamhetsstyrning är en praktiskt inriktad tvådagarskurs med genomgång av arbetsmetoder för en modern ekonomi- och verksamhetsstyrning.

Läs mer

Certifierad controller

Ett 1-årsprogram för Controllercertifiering som innefattar fem olika seminarietillfällen och fyra stora projektarbeten under ett år. Programmet genomförs i Stockholm och startar en gång per år. 

LÄS MER

Certifierad ekonomichef

Ett 1-årsprogram som certifierar ekonomichefer som består av 10 heldagar fördelade på fem tillfällen under ett år. Utbildningen genomförs i Stockholm och startar en gång per år. 

Läs mer

Automatisering med hjälp av RPA

Den här utbildningen på en dag tar sikte på hur organisationen med hjälp av digitala medarbetare (RPA – Robotic process automation) kan möta verksamhetens krav, ställa om snabbt och dessutom sänka kostnaderna.

Läs mer

Ledarskapsutbildning för ekonomer

Målet med utbildningen är att göra dig som är ekonom ännu bättre i din formella chefsroll och som ledare. Ledarskapet börjar med dig själv och en förståelse för vad du gör, hur det påverkar andra och hur du bygger förtroende. Programmet är uppdelat på två träningstillfällen (3 dagar) som sträcker sig över ungefär en månad.

Läs mer

Certifieringsprogram för ekonomichefer och controllers

FAR:s 1-åriga certifieringsprogram för ekonomichefer och controllers fokuserar på områden som är centrala för värdeskapandet i dagens företag.