Kurser inom controlling och ekonomistyrning

Arbetet som ekonom blir alltmer fokuserat på processer och värdeskapande i företaget. Du som ekonom ska både leverera rätt beslutsunderlag och vara en affärs- och diskussionspartner.

FAR har ett brett utbud av utbildningar för dig som vill utvecklas i din roll som ekonom. Här finns kurser för dig som vill läsa grundläggande controlling till kvalificerade kurser och certifieringsprogram.

Vi erbjuder skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef.

Controllerutbildning

Utbildningen geomförs under tre dagar i Stockholm och Göteborg löpande under året. Du får inblick i den moderna synen på controllerfunktionen och controllerns alltmer framträdande roll i företaget. Efter utbildningen kommer du att gå ordentligt stärkt tillbaka in i din yrkesroll, med massor av inspiration och nya kunskaper.

Läs mer

Controllern som kommunikatör

Under två dagar får du som är controller jobba med utmaningen i att få resten av organisationen att förstå och tolka de ekonomiska sambanden Du får en djupare kunskap och kompetens om hur människors drivkrafter och tankemönster hänger ihop med den ekonomiska tankeramen.

Läs mer

Ekonomichefsutbildning

Ett kvalificerat seminarium på fyra dagar som ger dig fördjupad kompetens i väsentliga delar av verksamhetsstyrning. ett bra val för dig som är ekonomichef, controller eller har liknande yrkesroll.

Läs mer

Ekonomistyrning och verksamhetsstyrning

Ekonomistyrning och verksamhetsstyrning är en praktiskt inriktad tvådagarskurs med genomgång av arbetsmetoder för en modern ekonomi- och verksamhetsstyrning.

Läs mer

Certifierad controller

Ett 1-årsprogram för Controllercertifiering som innefattar fem olika seminarietillfällen och fyra stora projektarbeten under ett år. Programmet genomförs i Stockholm och startar 28–30 september 2021.

LÄS MER

Certifierad ekonomichef

Ett 1-årsprogram som certifierar ekonomichefer som består av 10 heldagar fördelade på fem tillfällen under ett år. Utbildningen genomförs i Stockholm och startar 18–19 maj 2021.

Läs mer

Automatisering med hjälp av RPA

Den här utbildningen på en dag tar sikte på hur organisationen med hjälp av digitala medarbetare (RPA – Robotic process automation) kan möta verksamhetens krav, ställa om snabbt och dessutom sänka kostnaderna.

Läs mer

Rörelsekapital – Analysera, styra och förbättra

En endagsutbildning för dig som vill hjälpa din organisation att optimera ert rörelsekapital/working capital. Under utbildningen fokuserar vi på att följa upp, analysera och förbättra rörelsekapitalet utifrån ditt företags förutsättningar.

Läs mer

Ledarskapsutbildning för ekonomer

Målet med utbildningen är att göra dig som är ekonom ännu bättre i din formella chefsroll och som ledare. Ledarskapet börjar med dig själv och en förståelse för vad du gör, hur det påverkar andra och hur du bygger förtroende. Programmet är uppdelat på två träningstillfällen (3 dagar) som sträcker sig över ungefär en månad.

Läs mer

Aktuella utbildningar

  • Controllerutbildning Utbildningen ger dig under tre dagar inblick i den moderna synen på controllerfunktionen och controllerns alltmer framträdande roll i företaget. Du kommer att gå ordentligt stärkt tillbaka in i din yrkesroll med nya kunskaper, erfarenheter och verktyg. Styrmodeller och värdeskapande Controllern och affärssystemen Den nya controllerrollen Bortom budgetering/budgetlös styrning Marknadskommunikation och varumärkesbyggande Nätverkande och erfarenhetsutbyte
  • Rörelsekapital – Analysera, styra och förbättra En utbildning för dig som vill hjälpa din organisation att optimera ert rörelsekapital/working capital. Under utbildningen fokuserar vi på att följa upp, analysera och förbättra rörelsekapitalet utifrån ditt företags förutsättningar. Kursen innehåller teori, konkreta tips och verktyg baserat på många års erfarenhet.
  • Ekonomichefsutbildning Behöver du vässa dina verktyg för att vidareutveckla styrningen i din organisation? FAR:s Ekonomichefsutbildning riktar sig till dig som är ekonomichef, controller eller har en liknande roll och ger dig fördjupad kompetens inom verksamhetsstyrning. Ekonomens roll och ansvar för verksamhetsstyrning Extern påverkan på verksamhetsstyrning Strategi och verksamhetsstyrning Verksamhetsstyrning och digitalisering Erfarenhetsutbyte och nätverkande  
  • Ledarskapsutbildning för ekonomer En utbildning som gör dig som ekonom ännu bättre i din formella chefsroll och som ledare. Ledarskapet börjar med dig själv och en förståelse för vad du gör, hur det påverkar andra och hur du bygger förtroende. Personliga ledarskapet Få tiden att räcka till Chefsrollens utmaningar Konsten att leda på distans Delegering  
  • Certifierad controller Utbildningen fokuserar på verksamhetsstyrning och business control, områden som är centrala för värdeskapandet i dagens företag.
  • FAR:s Controllerdag Vad händer i omvärlden som påverkar controllerns och ekonomens arbete? Under Controllerdagen fokuserar vi på hur framtidens ekonomistyrning påverkar dig som är controller. Optimering av innovationer och kreativitet Business Intelligence och analys av Big Data Simulering av framtidsscenarion Att identifiera rätt KPI:er Automatisering av arbete och tid för analys
Visa alla kurser

Certifieringsprogram för ekonomichefer och controllers

FAR:s 1-åriga certifieringsprogram för ekonomichefer och controllers fokuserar på områden som är centrala för värdeskapandet i dagens företag.