Det är viktigt att bygga nätverk internt

Jobbet som business controller är nästan som att vara fastighetsskötare i en stor fastighet – du behöver fokusera uppåt, nedåt, åt sidan och vara inne i allting som pågår. Det handlar om att ha en helhetsbild.

Tobias Böök, finance business partner, Tobii

Hej, Tobias Böök, finance business partner på Tobii, vad ska din föreläsning på Controllerdagen handla om?

Jag har en hypotes om att jobbet som business controller nästan är som att vara fastighetsskötare i en stor fastighet – du behöver fokusera uppåt, nedåt, åt sidan och vara inne i allting som pågår. Du ska veta hur affärsplanen ser ut framåt, ha koll på hur det fungerar i produktionen, vilka utmaningar som finns i tillverkningen, hur marknad jobbar, hur sälj jobbar och veta vad som händer hos kunderna. Det handlar om att ha en helhetsbild.

Kan du ge några tips på hur du gör?

Jag är nyfiken av mig och bygger nätverk så att jag känner folk i alla delar av företaget. Nu är jag ganska ny på Tobii, men på mitt förra jobb visste jag till exempel när en avdelning hade sin regelbundna fika och passade på att gå dit och snacka lite, gick ut och åt middag med en kollega från en annan avdelning, var med i den lokala fackklubben och var allmänt nyfiken helt enkelt.

Vilka fördelar ser du med att du har så bra koll?

Om jag ska kunna leverera värde är det viktigt att jag vet vad jag pratar om. Jag vill kunna ge ett bra analysunderlag för beslut och ge råd utifrån kunskap om vart vi är på väg. Vad är det som behövs för att vi ska kunna nå våra mål? Vilka restriktioner finns organisationen?

Vilka utmaningar ser du att controllers står inför i dag?

Tobii är ett ganska ungt företag där fokus har legat mycket på utveckling och att få lönsamhet och inte på att strukturera processer och finansiella system, utan mycket av det arbetet görs manuellt. Vi håller just nu på att förbättra det och digitalisera systemen.

Som controller handlar det ofta om att få till vettiga business intelligence-lösningar och jag kommer under Controllerdagen att dela med mig av erfarenheter från att sätta upp ett nytt business intelligence-system, vad det innebär och hur man tar sig an de problem som dyker upp så att man lyckas se helheten.

Just nu jobbar jag också mycket med produktlönsamhet för att kunna ta bättre beslut om vad vi ska satsa på. Under Controllerdagen kommer jag också att prata om utmaningen med fördelade kostnader.

Tobias Böök är finance business partner på Tobii, ett ganska ungt företag som håller på med eyetracking, det vill säga teknik för att av olika anledningar följa hur personer rör sina ögon. De jobbar med allt från barn med läs- och skrivsvårigheter till att optimera VR-headset.

Tobias Bööks föreläsning på FAR:s Controllerdag har titeln "Controllerns uppdrag – att titta uppåt, neråt och åt sidan".

FAR:s Controllerdag 2022