Bokslut – Kurser i bokslutsredovisning

Hos FAR hittar du kurser inom bokslutsredovisning på alla nivåer, från grundläggande till fördjupning. Att få ett lyft i karriären eller att exempelvis själv ta hand om hela bokslutet blir snabbt en verklighet när du kombinerar din egen praktiska erfarenhet med en kurs i bokslutsredovisning.

Bokslut I – avstämningar och månadsbokslut

Bokslut I riktar sig till dig som är ekonomi- eller redovisningsassistent med viss erfarenhet av löpande bokföring. Målet med kursen är att du ska kunna delta i avstämnings- och månadsbokslutsarbetet, självständigt kunna stämma av vanligt förekommande balans- och resultatposter på kontonivå och dokumentera dina avstämningar och analyser.

Läs mer

 

Bokslut II – årsbokslut

Bokslut II riktar sig till dig som har god erfarenhet av löpande bokföring men du behöver inte ha upprättat ett bokslut. Efter utbildningen ska du kunna färdigställa resultat- och balansräkningen inför upprättande av årsredovisning. 

Läs mer

Bokslut III – fördjupning och årsredovisning

Bokslut III är en teoretisk och praktisk fördjupningskurs där du får en genomgång av god redovisningssed, specifika frågeställningar om bl.a. intäkter, skatter, avsättningar och pensioner. Målsättningen är att du efter kursen ska kunna upprätta en årsredovisning för ett aktiebolag samt känna till väsentliga skillnader mellan K2- och K3-regelverken. 

Läs mer

 

Kvalificerade bokslutsfrågor – redovisning & skatt

Kvalificerade bokslutsfrågor är kurs där du får en genomgång av svåra och högaktuella frågor, såväl ur ett redovisnings- som ur ett skatteperspektiv. Kursen genomförs endast på hösten.

Läs mer

Bokföringskurser på distans

Vi har bokföringskurser på både nybörjarnivå och mer avancerad nivå. Även möjlighet till certifiering.