RPA – digitala medarbetare ger snabb omställning och sänkta kostnader

I en digital värld behöver företag och organisationer hantera och bemästra många olika verktyg och system. Som företagsledare och/ eller beslutsfattare är kunskap om RPA, Robot Process Automation, en väg till verksamhetsutveckling.

Hallå där, Jakob Sandberg, managementkonsult och lärare på FAR!

Vem tycker du ska gå kursen Automatisering med hjälp av RPA?

Utbildning riktar sig brett till beslutsfattare inom processer där det finns en hög grad av manuellt arbete, eller där man helt enkelt vill låta medarbetarna bli mer kreativa och tänkande. Det spelat egentligen ingen roll om man är igång med RPA eller inte, utan kursen kommer att adressera utmaningar längs vägen som alla kommer kunna dra nytta av.

Vad handlar kursen om?

Kursen handlar om hur företag kan låta digitala medarbetare hantera stora delar av arbetet och på så vis frigöra tid, så att medarbetarna kan lägga sin tid på mer värdeadderande aktiviteter.

Vad kommer deltagarna att få med sig från utbildningen?

Kursen tar deltagaren genom tre huvudsakliga delar, från grunderna inom RPA till det utforskande arbetet med att komma igång fram till hur man optimerar arbetet när man väl är igång.

Läs mer