Utveckling och automatisering av ekonomifunktionen

I denna kurs fokuserar vi på att gå igenom tre angreppssätt för ett lyckat utvecklingsarbete; organisation enligt Shared Service Center-konceptet, styrning enligt Lean; samt användning av digitala medarbetare och hur smart automation med hjälp av robotisering (RPA) kan lösa den svåra ekvationen vi ställs inför. Vi kommer att gå igenom två verkliga case, ett kring styrning enligt Lean-principerna och ett kring hur man skapar framgång med RPA. 

Controller Ekonomichef/CFO Redovisningsansvarig/chef

Kursbeskrivning

Företagets ekonomiprocesser har varit föremål för analys och effektivisering under många år. Vi lever i en tid av snabba omvärldsförändringar vilket gör att kraven på ekonomiavdelningen ökar. Ledare inom ekonomi behöver skapa en ökad flexibilitet och tillgänglighet, göra mer avancerade analyser och leverera kundspecifika lösningar, allt detta till en lägre kostnad. Detta blir en svår ekvation att få ihop, men det finns sätt!

Utbildningen är uppdelad i tre delar och är anpassad för stora och medelstora bolag och för dig som har ett ansvar inom ekonomi.

Del 1: Organisationsbegreppet – Shared Service Center

 • SSC-konceptet
 • Strategi för att sätta upp ett SSC
 • Benchmarks och best practice

Del 2: Processbegreppet – Styrning enligt Lean

 • Leanifiering och fokus på processerna
 • Fallstudie 1 – Lean på SSC

Del 3: Digitala medarbetare (RPA)

 • Smart automation för att frigöra tid till värdeskapande
 • Fallstudie 2 – RPA med bas i Lean på ett SSC

Avslutning: Medarbetare – Förändringsledarskap

 • Förändringsledarskap på tre nivåer

Kursen kommer att ge dig både modeller för att utvecklas och ett tankesätt kring hur du får med dig dina medarbetare på resan. Du kommer också att få konkreta tips på vad andra har gjort för att lyckas och vad du ska undvika längs vägen. Efter kursen kommer du kunna identifiera era primära utvecklingsområden och kunna ta fram handlingsplanen för en lyckad utveckling.

sagt om kursen

Mycket inspirerande föreläsare! Kunnig och engagerad och förmedlar på ett underhållande och medryckande sätt.

Kursinnehåll

 • Shared service i teori och praktik
 • Identifiering av kvalitetsbrister i dina ekonomiprocesser – hur gör man?
 • Hur gör andra och vad är "best practice"?
 • Kostnadsanalys och identifiering av förbättringspotentialer
 • Hur kan man arbeta med ett system för ständiga förbättringar i det dagliga arbetet?
 • Lean i en administrativ miljö
 • Vad är en digital medarbetare eller RPA?
 • Hur etablerar man en hållbar strategi för automatisering via robotar?
 • Hur driver man en framgångsrik förändring?

Sagt om kursen

Jag fick konkreta tips på hur den dagliga styrning inom administration kan se ut.

Bra att veta

Kursen är anpassad för stora och medelstora bolag och för dig som har ett ansvar inom ekonomi. Men även för dig som är SSC-chef, kund- eller leverantörsreskontrachef eller utvecklingsansvarig inom ekonomiprocesserna.

Lärare

Online

Sändningen är igång kl. 09.15–17.30.

Den här kursen kan du genomföra online. Det innebär att du deltar på utbildningen online i realtid tillsammans med deltagarna som finns på plats i konferensrummet. Som online-deltagare har du möjlighet att ställa frågor och vara med i diskussioner, utan att lämna kontoret.

 • Starta kursen under Mina utbildningar
 • Ladda ner kursmaterialet under Mina utbildningar
 • Du kan endast delta på kursen i realtid då tillfället ej spelas in
 • Vi rekommenderar att du använder webbläsaren Google Chrome när du genomför kursen
 • Ladda ner ditt kursintyg under Mina utbildningar cirka en vecka efter avslutad kurs

För att du ska få tillgodoräkna dig dina vidareutbildningstimmar behöver du under föreläsningstiden vara uppkopplad med webbkamera. Du kommer att visas på extern skärm i konferenslokalen så att föreläsarna och övriga deltagare kan se samtliga deltagare som är med online.

Kolla om din dator funkar för att gå utbildningen online
Det enda du behöver är uppkoppling mot internet och en dator eller surfplatta. Du kan testa här att tekniken fungerar för dig. Vi rekommenderar att du gjort detta test senast 30 minuter innan kursstart. 

FAR Online

 • Ekonomi

  250 kr

  / månad och användare

  För dig som jobbar med redovisning, ekonomitjänster och skatt. Innehåller lagar, FAR:s och BFN:s regler. Med möjlighet att välja till IFRS.

 • IFRS och Finans

  325 kr

  / månad och användare

  Djuplodande regelverk för finansmarknaden. Innehåller EU-rätt, svenska lagar, myndighetsregler och självreglering från exempelvis Aktiemarknadsnämnden och börserna.

 • Revision

  325 kr

  / månad och användare

  Revision är en paketlösning för FAR Online som är anpassat för dig som är revisor och behöver tillgång till lagar och regler inom revison, redovisning och skatt.

 • Total

  525 kr

  / månad och användare

  Allt vårt material. För dig som jobbar många olika sorters kunder/företag eller för dig som är revisor för noterade eller finansiella företag.