Utbildningspaket online – redovisning, skatt och juridik

Utbildningspaketet online erbjuder allt från kortare nyhetsuppdateringar till fördjupande kurser i många olika ämnen. Onlinekurserna är framtagna för dig som arbetar som kvalificerad ekonom med redovisningsfrågor, revision, skatte- och momsfrågor samt andra regelverk som påverkar företagen. 

Auktoriserad redovisningskonsult Auktoriserad/godkänd revisor Controller Ekonomiassistent Ekonomichef/CFO Företagsekonom Redovisningsansvarig/chef Redovisningskonsult Revisorsassistent

Om utbildningspaketet

Kurserna har utvecklats tillsammans med experter som valt ut de vanligaste frågeställningarna som du behöver ha kunskap kring. Innehållet i paketet uppdateras löpande för att överensstämma med de senaste regelverken.

Du kan känna dig trygg med att informationen kommer från experter inom området

 • Du har tillgång till kurserna när och var du vill
 • Du säkerställer att du håller dig uppdaterad på alla nyheter i branschen och kan fördjupa dig inom vissa områden
 • Det är en trygghet att ha tillgång till onlinekurserna och du kan när som helst då du stöter på en klurig fråga i arbetet gå in i utbildningspaketet och kolla efter svar

Webbinarier
Vi sänder kl. 12.00–13.00. När ett webbinarium har genomförts får du en inspelning av den samma. Webbinarierna täcker in alla aktualiteter inom redovisning, skatt och moms samt andra aktuella områden. Tillgänglighet för webbinarier är 3 månader.

 • Budgetproppen 2020-10-08
 • Nyheter i IFRS 2020-10-15
 • Inför årsslutet 2020-12-07
 • Momsnyheter 2021-01-14
 • Bolagsdeklaration 2021-04-08
 • Deklaration av K10 2021-03-11

1 Nyhetsdag online
När en nyhetsdag har genomförts får du en inspelning av den samma som du har tillgång till under tre månader. En nyhetsdag ingår i paketet.

Ange i vilken nyhetsdag du väljer vid övrig deltagarinformation i kassan.

 • Fastighetsdagen 2020-11-10
 • Fåmansföretagardagen 2020-12-03
 • IFRS-dagen 2020-11-16
 • Redovisningsdagen 2020-11-24
 • Skattedag för ekonomichefer och redovisningsansvariga 2020-11-17
 • Skattedagen för revisorer och redovisningskonsulter 2020-11-19

Onlinekurser
Onlinekurserna ger dig ett brett innehåll, både grundläggande och kvalificerat inom bland annat redovisning, skatt, juridik och moms. Nya onlinekurser rullas ut löpande. Tillgängligheten för onlinekurserna är 12 månader.

Fastighetsmoms
Granskning av KBR och fortsatt drift
Grunden till Hållbarhetsredovisning
Importmoms
Intäktsredovisning
K2-regelverket
K3-regelverket
Kassaflödesanalys - grund
Kassaflödesanalys - fördjupning
Koncernbidrag och aktieägartillskott
Löpande bokföring
Penningtvätt
Redovisning av avsättningar
Redovisning av finansiell leasing - K3
Redovisning av finansiella placeringar
Redovisning av immateriella tillgångar - K2 och K3
Redovisning av uppskjuten skatt
Redovisning lager av handelsvaror
Redovisning lager av tillverkade varor
Regelverken kring kontrollbalansräkning och fortsatt drift
Styrelsens ansvar
Vanliga momsfrågor

Lärare

Kurserna har utvecklats tillsammans med experter som valt ut de vanligaste frågeställningarna som du behöver ha kunskap kring.