Stiftelsedagen – redovisning, civilrätt, skatt

Du får en genomgång av civilrättsliga och redovisningsmässiga frågor samt skatterättsliga regler för stiftelser. Kursen är huvudsakligen inriktad på stiftelser som omfattas av stiftelselagen med tyngdpunkt på avkastningsstiftelser.  

 • Civilrätt 
 • Skattefrågor 
 • Redovisning 
Auktoriserad redovisningskonsult Auktoriserad/godkänd revisor Redovisningsansvarig/chef Redovisningskonsult

Kursbeskrivning

Kursen inleds med en genomgång av stiftelselagens regler bland annat avseende stiftelseförordnande, förvaltningsformer, registrering och tillsyn. Därefter behandlas vilka krav som gäller för redovisning i stiftelser. På skatteområdet görs en genomgång av de specifika regler som gäller för stiftelser. Vad som civilrättsligt kan delas ut och vad som skattemässigt i förekommande fall måste delas ut i en avkastningsstiftelse för att behålla skattestatusen behandlas särskilt. Specifika frågor för pensionsstiftelser berörs inte. 

Kursinnehåll

Civilrätt 

 • Olika stiftelseformer 
 • Stiftelseförordnande 
 • Två förvaltningsformer – egen och anknuten förvaltning 
 • Registrering och tillsyn 
 • Ändring av föreskrifter och avveckling av stiftelse 

Skattefrågor 

 • Grundläggande skatteregler för stiftelser 
 • Inskränkt och oinskränkt skattskyldiga stiftelser 
 • Allmännyttiga ändamål 
 • Fullföljds- och verksamhetskravet 
 • Beskattning av fastighetsinkomster 
 • Byte av skattestatus 

Redovisning 

 • Bokföringsskyldighet 
 • Årsredovisning och årsbokslut – innehåll och utformning 
 • Offentliggörande och revision 
 • Avkastningsbegreppet i en stiftelse – disponibla medel för stiftelsens ändamål 
 • Finansiella instrument – värdering och redovisning 
 • K3 och K2 – tillämpningen i stiftelser fr.o.m. 2017 

Lärare

FAR Online

 • Ekonomi

  250 kr

  / månad och användare

  För dig som jobbar med redovisning, ekonomitjänster och skatt. Innehåller lagar, FAR:s och BFN:s regler. Med möjlighet att välja till IFRS.

 • IFRS och Finans

  325 kr

  / månad och användare

  Djuplodande regelverk för finansmarknaden. Innehåller EU-rätt, svenska lagar, myndighetsregler och självreglering från exempelvis Aktiemarknadsnämnden och börserna.

 • Revision

  325 kr

  / månad och användare

  Revision är en paketlösning för FAR Online som är anpassat för dig som är revisor och behöver tillgång till lagar och regler inom revison, redovisning och skatt.

 • Total

  525 kr

  / månad och användare

  Allt vårt material. För dig som jobbar många olika sorters kunder/företag eller för dig som är revisor för noterade eller finansiella företag.

Mer om FAR Online