Skattedag för ekonomichefer och redovisningsansvariga

Håll dig uppdaterad på de senaste skattenyheterna med de främsta experterna på området. Vår välfyllda nyhetsdag ger dig allt du behöver veta om skatt 2021 och inför 2022.

 • Nya lagförslag och ställningstaganden
 • Lyssna till experter
 • Praktisk inblick och tolkning av gällande regelverk
Ekonomichef/CFO Redovisningsansvarig/chef

Kursbeskrivning

På Skattedagen för ekonomichefer och redovisningsansvariga får du träffa erfarna skatteexperter, som hjälper dig att förstå de senaste och aktuella skattenyheterna. Under dagen får du även fördjupning inom olika skatteområden som företagsbeskattning, fåmansbeskattning och internationell beskattning samt andra relevanta områden.

Program 2021

Dagen innehåller bland annat:

 • Nya skatteregler
 • Relevanta rättsfall och ställningstaganden med praktisk tillämpning
 • Ny lagstiftning och presenterade lagförslag
 • Budgetpropositionen för 2022
 • Uppföljning – skattefrågor med anledning av covid-19
 • Fördjupning inom aktuella områden – som till exempel ränteavdragsreglerna i praktiken och nya rättsfall, FoU-avdrag, underskottsavdrag, koncernbidrag, överlåtelser till underpris, utdelning och kapitalvinst i bolagssektorn
 • Incitamentsprogram
 • Omstruktureringar i bolagssektorn

Det är en fullspäckad eftermiddag, som i koncentrerad form ger dig allt det du som ekonomichef eller redovisningsansvarig behöver veta om skatter 2021 inför år 2022.

sagt om kursen

Bra och kompetenta föreläsare. Bra blandning mellan nyheter och befintliga skatteregler.

Inspelning ingår

Skattedagen spelas in och alla deltagare får tillgång till inspelningen. Inspelningen finns att se i 3 månader.

Lärare

Online

Praktisk information

Under sändningen kan du ställa frågor och få svar från lärarna i realtid.

Det enda du behöver är uppkoppling mot internet och en dator eller surfplatta. Du kan testa här att tekniken funkar för dig.

Vi mejlar inloggningsuppgifter och kursdokumentationen till dig 24 timmar innan start. Du behöver en uppkoppling på minst 2 Mbit/sek.

Nyhetsdagen spelas in och alla deltagare får tillgång till inspelningen  Inspelningen finns att se i 3 månader. Du når den via Mina utbildningar.

Onlinetillfället av nyhetsdagen ingår i FAR:s Utbildningspaket online.

Utbildningspaketet innehåller allt från kortare nyhetsuppdateringar till fördjupande kurser i många olika ämnen.

Läs mer