Skatt III – beskattning av aktiebolag

Kursen ger dig fördjupade kunskaper i att identifiera och lösa skatteproblem för företag, med huvudsaklig inriktning mot aktiebolag och koncerner. Du får förutsättningar för att kunna förstå och tillämpa de olika skattemässiga möjligheter och risker som finns och hur du ska kunna utnyttja dem mer aktivt i din roll som rådgivare.

Ekonomiassistent Ekonomichef/CFO Redovisningsansvarig/chef Redovisningskonsult Revisorsassistent

Kursbeskrivning

Målsättningen med kursen är att du ska ha fördjupade kunskaper om bolagsbeskattningen främst nationellt men även internationellt.

Efter kursen ska du kunna identifiera ett antal specifika skattefrågor kopplade till aktiebolag. Du ska kunna förstå och hantera värdeöverföringar, utdelningar, kapitalvinster, koncernbidrag, underskott och underprisöverlåtelser.
Kunskaperna gör att du på ett professionellt sett kan identifiera och hantera frågorna i samband med bokslutet och revisionen samt hantera de skattemässiga justeringarna kopplade till inkomstdeklarationen.

Under kursen varvas föreläsningar med övningsuppgifter. Kursen bygger på att varje avsnitt är kopplade till en helhet, där du får en bra grund att stå på inför nästa pass. Vi går igenom övningsuppgifterna och repeterar de olika avsnitten, så att du känner att du behärskar varje delmoment och får en bra kunskap efter varje avsnitt, för att gå vidare med nästa område. 

sagt om kursen

Bra när lärarna använder exempel från verkliga fall, det är då mycket enklare att koppla till verkligheten samt att komma ihåg. Även bra att de delar med sig om egna erfarenheter där de vet att det är mycket lätt att göra fel.

Kursinnehåll

Dag 1

  • Grunderna för beskattning av aktiebolag och exempel på skattemässiga justeringar i en inkomstdeklaration. Här kommer du få kunskap om principerna för koncernbeskattning och sambandet mellan redovisning och skatt och ränteavdragsbegränsningsreglerna.
  • Utdelning och kapitalvinster kopplade till aktiebolag och koncerner. Vi går igenom regelverket kring näringsbetingade andelar, handel med värdepapper och lageraktier, fastighetsöverlåtelser, kapitalförluster samt skalbolag varvat med civilrättsliga regler. Här kommer du få en fördjupad kunskap om värdeöverföringar.

Dag 2

Fördjupad kunskap kopplat till:

  • Koncernbidrag och koncernavdrag samt
  • Underskottsavdrag

Dag 3

  • Omstruktureringar genom bland annat underprisöverlåtelser. Vi kopplar regelverket kring underprisöverlåtelser med låneförbudsreglerna och finansiering. Vi ger dig verktygen för att förstå när en transaktion, såsom en andelsöverlåtelse och verksamhets- eller inkråmsöverlåtelse, kan ske till underpris och vad det får för skattemässiga konsekvenser.
  • Vi ägnar del av dagen till att få till helheten vid beskattningen av aktiebolag. Du kommer då att kunna hantera de olika avsnitten från dag ett och två, för att få till en skattemässigt bra omstrukturering.

Bra att veta

Förkunskaper

Kursen förutsätter att du har arbetat ett antal år med revision, redovisning eller ekonomifrågor på företag eller motsvarande arbetsplats. Du är förtrogen med de grundläggande civilrättsliga och skattemässiga frågorna kring aktiebolag. 

Kurstider

Dag 1: 09.30-17.00
Dag 2: 08.30-17.00
Dag 3: 08.30-16.00

Lärare

Alla ekonomiska regler på ett och samma ställe

FAR Online är den kvalitetssäkrade databasen där du hittar de senaste lagändringarna och regelverken inom områden som redovisning, revision, skatt och finans.

 

  • Lag- och regelsamlingar
  • Tusentals uppslagsord i Rättseriens uppslagsverk
  • Bokföringsnämndens K-regelverk, allmänna råd och vägledningar