Rörelsekapital – Analysera, styra och förbättra

En utbildning för dig som vill hjälpa din organisation att optimera ert rörelsekapital/working capital. Under utbildningen fokuserar vi på att följa upp, analysera och förbättra rörelsekapitalet utifrån ditt företags förutsättningar. Kursen innehåller teori, konkreta tips och verktyg baserat på många års erfarenhet.

 • Optimering av rörelsekapital
 • Erfarenhetsutbyte och gruppövningar
 • Praktiska åtgärder på det egna verksamheten
Controller Ekonomichef/CFO Företagsekonom Redovisningsansvarig/chef

Kursbeskrivning

Utbildningen fokuserar på rörelsekapital och riktar sig till dig som jobbar som business controller eller ekonomichef. Grunder och teori ingår, men fokus ligger på att hjälpa dig att förbättra hur ni definierar, mäter, följer upp och driver optimering av rörelsekapitalet i er organisation.

Det gör vi genom att du inför utbildningstillfället sammanställer och tar med dig befintlig definition och de viktigaste KPI:erna /rapporterna gällande rörelsekapital från ditt företag. Under utbildningen jobbar vi med dessa utifrån generella rekommendationer, best practice och samtal i mindre grupp.

Målet med utbildningen är att du ska lämna kursen med konkreta åtgärder som du själv kan driva eller initiera för att förbättra ert rörelsekapital under det närmaste kvartalet. 

Citat från kursutvärderingen för rörelsekapitalutbildningen inom ”Certifierad Ekonomichef” (snittbetyg 4,6 av 5):

Sagt om kursen

Jag har tidigare försökt jobba med RK (rörelsekapital) men inte riktigt haft kunskap nog att förmedla varför det är viktigt. Efter de här dagarna känner jag att jag har mycket mer att lära ut och förändra i min organisation.

Kursinnehåll

 • Introduktion och kort teoretisk översikt
 • Erfarenhetsutbyte i små grupper – diskutera och utmanas om hur du mäter och följer upp rörelsekapital i din organisation, utgående från frågor och perspektiv som tagits upp
 • Konkreta tips om djupare rörelsekapitalanalys och benchmarking, samt organisatoriska aspekter
 • Hur kan du i din roll driva förbättring av rörelsekapital? Allmänna tips och erfarenheter från andra bolag och projekt samt diskussion i gruppen
 • Sammanfattning och nästa steg för att få ut mesta möjliga värde av dagen

Sagt om kursen

Peter Stenbrink gav flera bra exempel på riktiga projekt han hade gjort i olika företag kring t.ex. working capital, vilket var väldigt bra för att illustrera.

Bra att veta

Visst förarbete (1–2 timmar) krävs.

Vi rekommenderar att varje deltagare tar med sig dator och de viktigaste av befintliga rörelsekapitalrapporter till kurstillfället.

Lärare

Kurslitteratur

Presentationsmaterial och ytterligare exempel och checklistor tillhandahålles vid kurstillfället. Instruktioner för förberedelsearbete skickas ca 4 veckor före kurstillfället.

Online

Den här kursen kan du gå online, välj ett online-tillfälle när du gör din bokning.

Du deltar på utbildningen online i realtid tillsammans med deltagarna som finns på plats i konferensrummet. Som online-deltagare har du möjlighet att ställa frågor och vara med i diskussioner, utan att lämna kontoret. Kursens upplägg och pedagogik kan begränsa antalet deltagare online, så vänta inte med att anmäla dig.

 • Starta kursen under Mina utbildningar
 • Ladda ner kursmaterialet under Mina utbildningar
 • Du kan endast delta på kursen i realtid då tillfället ej spelas in
 • Vi rekommenderar att du använder webbläsaren Google Chrome när du genomför kursen
 • Ladda ner ditt kursintyg under Mina utbildningar cirka en vecka efter avslutad kurs

För att du ska få tillgodoräkna dig dina vidareutbildningstimmar behöver du under föreläsningstiden vara uppkopplad med webbkamera. Du kommer att visas på extern skärm i konferenslokalen så att föreläsarna och övriga deltagare kan se samtliga deltagare som är med online.

Kolla om din dator funkar för att gå utbildningen online
Det enda du behöver är uppkoppling mot internet och en dator eller surfplatta. Du kan testa här att tekniken fungerar för dig. Vi rekommenderar att du gjort detta test senast 30 minuter innan kursstart.