Rörelsekapital – Analysera, styra och förbättra

En utbildning för dig som vill hjälpa din organisation att optimera ert rörelsekapital/working capital. Under utbildningen fokuserar vi på att följa upp, analysera och förbättra rörelsekapitalet utifrån ditt företags förutsättningar. Kursen innehåller teori, konkreta tips och verktyg baserat på många års erfarenhet.

Controller Ekonomichef/CFO Företagsekonom Redovisningsansvarig/chef

Kursbeskrivning

Utbildningen fokuserar på rörelsekapital och riktar sig till dig som jobbar som business controller eller ekonomichef. Grunder och teori ingår, men fokus ligger på att hjälpa dig att förbättra hur ni definierar, mäter, följer upp och driver optimering av rörelsekapitalet i er organisation.

Det gör vi genom att du inför utbildningstillfället sammanställer och tar med dig befintlig definition och de viktigaste KPI:erna /rapporterna gällande rörelsekapital från ditt företag. Under utbildningen jobbar vi med dessa utifrån generella rekommendationer, best practice och samtal i mindre grupp.

Målet med utbildningen är att du ska lämna kursen med konkreta åtgärder som du själv kan driva eller initiera för att förbättra ert rörelsekapital under det närmaste kvartalet. 

Citat från kursutvärderingen för rörelsekapitalutbildningen inom ”Certifierad Ekonomichef” (snittbetyg 4,6 av 5):

Sagt om kursen

Jag har tidigare försökt jobba med RK (rörelsekapital) men inte riktigt haft kunskap nog att förmedla varför det är viktigt. Efter de här dagarna känner jag att jag har mycket mer att lära ut och förändra i min organisation.

Kursinnehåll

 Program:

  • Introduktion och kort teoretisk översikt
  • Erfarenhetsutbyte i små grupper – diskutera och utmanas om hur du mäter och följer upp rörelsekapital i din organisation, utgående från frågor och perspektiv som tagits upp
  • Konkreta tips om djupare rörelsekapitalanalys och benchmarking, samt organisatoriska aspekter
  • Hur kan du i din roll driva förbättring av rörelsekapital? Allmänna tips och erfarenheter från andra bolag och projekt samt diskussion i gruppen
  • Sammanfattning och nästa steg för att få ut mesta möjliga värde av dagen

Sagt om kursen

Peter Stenbrink gav flera bra exempel på riktiga projekt han hade gjort i olika företag kring t.ex. working capital, vilket var väldigt bra för att illustrera.

Bra att veta

Visst förarbete (1–2 timmar) krävs.

Vi rekommenderar att varje deltagare tar med sig dator och de viktigaste av befintliga rörelsekapitalrapporter till kurstillfället.

Lärare

Kurslitteratur

Presentationsmaterial och ytterligare exempel och checklistor tillhandahålles vid kurstillfället. Instruktioner för förberedelsearbete skickas ca 4 veckor före kurstillfället.