Revisorns bedömning och rapportering – fördjupning

 • Lär dig en metodik för att hantera särskilda frågeställningar i revisionen
 • Utgår från konkreta praktiska fall
 • Utformning av revisionsberättelsen
Auktoriserad/godkänd revisor

Kursbeskrivning

Genom denna kurs får du som är godkänd eller auktoriserad revisor en förståelse för relevanta principer, metodik, samt vad revisorn behöver för att kunna hantera särskilda frågeställningar i revisonen.

I kursen får du praktiska råd och tips vilka tillvägagångssätt som finns för att lösa frågeställningar och vilka svar som behöver dokumenteras. Slutsatserna kan i vissa fall leda till modifierade uttalanden, upplysningar, anmärkningar, men även att ingenting förväntas skrivas i revisionsberättelsen.

Kursen utgår från konkreta exempel med olika tillkommande varianter och kopplas därefter till utformningen av revisionsberättelsen. De praktiska fallen utgår från brister i såväl den finansiella rapporteringen som styrelse och vd:s förvaltning och anmärkningar. Du får även en repetition av revisionsberättelsens uppbyggnad och hur de olika delarna påverkar varandra. Tillsammans med ett principbaserat kursmaterial får du goda förutsättningar att diskutera och hantera svårare frågor och tillhörande uttryck i revisionsberättelse nästa gång det blir aktuellt.

Kursinnehåll

Kursen innehåller bl.a. följande:

 • Värdeöverföringar utan revisorns kännedom
 • Kontrollbalansräkning
 • Ansvarsfrihet
 • Förbjudna lån
 • Osäkerhet kring värderingar av tillgångar
 • Osäkerhet kring fortsatt drift
 • Osäkerhet kring varulager
 • Brister i årsredovisningen
 • Brister i förvaltningsberättelsen
 • Uttalande med reservation eller avvikande mening?

Lärare