Revisorns bedömning och rapportering – fördjupning

 • Lär dig en metodik för att hantera särskilda frågeställningar i revisionen
 • Utgår från konkreta praktiska fall
 • Utformning av revisionsberättelsen
Auktoriserad/godkänd revisor

Kursbeskrivning

Genom denna kurs får du som är godkänd eller auktoriserad revisor en förståelse för relevanta principer, metodik, samt vad revisorn behöver för att kunna hantera särskilda frågeställningar i revisonen.

I kursen får du praktiska råd och tips vilka tillvägagångssätt som finns för att lösa frågeställningar och vilka svar som behöver dokumenteras. Slutsatserna kan i vissa fall leda till modifierade uttalanden, upplysningar, anmärkningar, men även att ingenting förväntas skrivas i revisionsberättelsen.

Kursen utgår från konkreta exempel med olika tillkommande varianter och kopplas därefter till utformningen av revisionsberättelsen. De praktiska fallen utgår från brister i såväl den finansiella rapporteringen som styrelse och vd:s förvaltning och anmärkningar. Du får även en repetition av revisionsberättelsens uppbyggnad och hur de olika delarna påverkar varandra. Tillsammans med ett principbaserat kursmaterial får du goda förutsättningar att diskutera och hantera svårare frågor och tillhörande uttryck i revisionsberättelse nästa gång det blir aktuellt.

Kursinnehåll

Kursen innehåller bl.a. följande:

 • Värdeöverföringar utan revisorns kännedom
 • Kontrollbalansräkning
 • Ansvarsfrihet
 • Förbjudna lån
 • Osäkerhet kring värderingar av tillgångar
 • Osäkerhet kring fortsatt drift
 • Osäkerhet kring varulager
 • Brister i årsredovisningen
 • Brister i förvaltningsberättelsen
 • Uttalande med reservation eller avvikande mening?

Lärare

Online

Den här kursen kan du gå online, välj ett online-tillfälle när du gör din bokning.

Du deltar på utbildningen online i realtid tillsammans med deltagarna som finns på plats i konferensrummet. Som online-deltagare har du möjlighet att ställa frågor och vara med i diskussioner, utan att lämna kontoret. Kursens upplägg och pedagogik kan begränsa antalet deltagare online, så vänta inte med att anmäla dig.

 • Starta kursen under Mina utbildningar
 • Ladda ner kursmaterialet under Mina utbildningar
 • Du kan endast delta på kursen i realtid då tillfället ej spelas in
 • Vi rekommenderar att du använder webbläsaren Google Chrome när du genomför kursen
 • Ladda ner ditt kursintyg under Mina utbildningar cirka en vecka efter avslutad kurs

För att du ska få tillgodoräkna dig dina vidareutbildningstimmar behöver du under föreläsningstiden vara uppkopplad med webbkamera. Du kommer att visas på extern skärm i konferenslokalen så att föreläsarna och övriga deltagare kan se samtliga deltagare som är med online.

Kolla om din dator funkar för att gå utbildningen online
Det enda du behöver är uppkoppling mot internet och en dator eller surfplatta. Du kan testa här att tekniken fungerar för dig. Vi rekommenderar att du gjort detta test senast 30 minuter innan kursstart.

Sändningen startar 15 minuter innan kursstart.