Prov GT Kunskapstest Online

Revisorsassistent

Kunskapstest

FAR:s kunskapstest online ger dig insikt om dina kunskaper utifrån din yrkesroll och erfarenhet.

  • Testar din kunskap som revisor med ca 1 års erfarenhet
  • Ger underlag för din utvecklingsplanering
  • Endast en timmes genomförande

Kunskapstestet innehåller 65 frågor och mäter din kunskap inom samma områden som självutvärderingen. Tiden är begränsad till 45 minuter och det gör att du inte hinner slå upp svaren utan du förväntas svara utifrån dina utantillkunskaper. Tiden är relativt knapp så fastnar du på en fråga bör du notera vilken och gå vidare till nästa. Om du har tid över kan du gå tillbaka till de frågor som du inte besvarat. Testet kommer att avslutas efter 45 minuter och obesvarade frågor kommer inte att ges någon poäng. Frågorna är slumpvis framtagna och du kommer inte ha samma frågor som dina kollegor. Frågornas utformning varierar och observera att vissa frågor kan ha flera korrekta alternativ. Inga hjälpmedel är tillåtna.

Innan kunskapstestet skall du genomföra självskattning.

Efter att du har anmält dig hittar du Kunskapstest online under ”Mina utbildningar” i inloggat läge kl. 08:00 den 8 september.