Nyhet

IT-revision och ISA 315

 • Öka din kunskap om standardens krav
 • Varför du behöver förstå IT
 • Exempel på IT-relaterade risker i revisionen
 • Tillvägagångsätt för praktisk hantering
Auktoriserad/godkänd revisor Revisorsassistent

Kursbeskrivning

När ISA 315R infördes var ett av skälen att IT-relaterade risker inte var tillräckligt beaktade i den tidigare standarden. Genom denna kurs får du förståelse för vilka krav som standarden ställer och kunskap om hur du i praktiken ska skaffa dig kunskapen samt hur det påverkar revisionen.

I denna halvdagskurs får du kunskap om vilka steg som behövs för att bygga förståelse och riskbedömning med fokus på IT-relaterade risker hos kunder​. Den behandlar vikten av att utvärdera ett företags IT-beroende och hur det påverkar den finansiella rapporteringen, samt vad IT-beroende innebär och hur det kan hanteras i revisionen. Exempel på processer där det kan finnas IT-beroenden är integrationer och beroenden mellan olika stödsystem som webbhandel, lagersystem och projektsystem. I kursen berörs även exempel på ”standardsystem” och vad det innebär för revisionen.

Kursinnehåll

Kursen innehåller föreläsningar, övningsuppgifter och tydliga exempel på tillämpning.

 • Riskanalysen – revisionens grund
 • Steg för att bygga förståelse och riskbedömning (ISA 315R)​
 • Grundläggande IT-förståelse enligt ISA 315R
 • Exempel på IT-relaterade risker
 • Utvärdering av IT-beroende​ i finansiella processer
 • Exempel på standardsystem
 • Skalbarhet enligt ISA 315R​
 • Exempel på applikationskontroller

Bra att veta

Kursen riktar sig till dig som minst har gått Revision II (eller motsvarande) och jobbat 1 år efter det.

Vi rekommenderar att du även genomför kursen IT-revision i praktiken som går samma datum.

Lärare