Nyhet

Fällor och fel i bygg- och fastighetsföretag

 • Få en djupgående förståelse för de vanligaste redovisning-, skatt- och momsfrågorna i bygg- och fastighetsföretag. 
 • Praktiska exempel på vanliga fel i bygg- och fastighetsföretag.  
 • Öka din förmåga att identifiera risker för fel bygg- och fastighetsföretag. 
Auktoriserad/godkänd revisor Redovisningskonsult

Kursbeskrivning

I arbetet med bygg- och fastighetsföretag är redovisning, skatt och moms sammanflätat och många frågor berör samtliga dimensioner. Detta gör att arbetet med företag inom Bygg- och Fastighetsföretag är roligt, utvecklande och i vissa fall ganska utmanande. Ibland kompliceras också uppdraget av att Fastighetsföretaget får inslag av byggverksamhet, och att Byggföretaget delvis blir ett Fastighetsföretag. 

Det finns gott om svårtolkade regler där man riskerar att hamna fel vilket kan få stora beloppsmässiga konsekvenser för såväl det redovisningsmässiga resultatet, som skatte- och momsuttag. Ibland skiljer sig hanteringen av en transaktion mellan skatt, moms och redovisning och det skiljer sig även om man upprättar bokslutet i K2 eller K3, vilket också gör att det kan bli fel.  

Genom kursen får du förmåga att i god tid kunna identifiera vart det finns betydande risker för väsentliga fel i Bygg- och Fastighetsföretag, för att därigenom kunna hjälpa uppdragsgivaren att hantera de branschmässiga utmaningarna på ett så effektivt och korrekt sätt som möjligt.

Kursinnehåll

 • Diskussion om när redovisningsreglerna styr skatteregler och när skatteregler styr redovisningsreglerna och vad som styr reglera för moms 
 • Vad är en fastighet 
 • Vad är en byggverksamhet – omvänd skattskyldighet 
 • Hantering av blandad verksamhet ur ett momsperspektiv 
 • Moms på uthyrning – obligatoriskt eller frivilligt? 
 • Bolagsstrukturens betydelse för byggmästarsmitta 
 • Byggtjänst levererad av företag från ”annat land” 
 • Att bygga i egen regi 
 • Paketering av en fastighet 
 • Uttagsbeskattning vid fastighetsförvaltning kontra entreprenadverksamhet 
 • Succesiv vinstavräkning 
 • Värdering av pågående projekt och kundfordringar 
 • Avskrivningar kontra värdeminskningsavdrag 
 • Reparation och underhåll 
 • Justering av investeringsmoms (tidigare jämkning) 

Lärare