Revision i byggföretag och anläggningsföretag

Vässa din kompetens för att revidera bygg- och anläggningsföretag på ett effektivt och professionellt sätt. Kursen ger dig ökad förståelse för branschen, de risker som ofta finns och hur du kan möta riskerna på ett effektivt och ändamålsenlig sätt.

 • Öka din förmåga att revidera bygg- och anläggningsföretag
 • Förståelse för de vanligaste riskerna och hur de hanteras effektivt
 • Vanliga och effektiva granskningsåtgärder för bygg- och anläggningsföretag
 • Tillämpningen av ISA för denna typ av företag
Auktoriserad/godkänd revisor Revisorsassistent

Kursbeskrivning

För att kunna revidera ett bygg- eller anläggningsföretag på ett effektivt och professionellt sätt behöver du ha särskild förståelse för branschen, de risker som ofta finns och hur man kan möta riskerna på ett effektivt sätt. Detta förutsätter en bra och anpassad revisionsplanering och att revisionen går att genomföra i enlighet med planeringen.

Utgångspunkten i denna kurs är huvudsakligen revisionen i små- och medelstora entreprenad-, bygg- och anläggningsföretag.

Under denna kursdag behandlas lämplig arbetsordning i revisionsprocessen för dessa typer av företag. Vi fokuserar på att identifiera i vilka transaktionscykler och moment det föreligger störst risk för väsentliga felaktigheter och ger exempel på hur du praktiskt kan genomföra relevanta revisionsinsatser.

I kursen kommer även de mest väsentliga redovisningsregler för denna typ av företag behandlas. Utifrån praktiska exempel och verkliga fall berörs klassificering och hantering av redovisningsreglerna i såväl K2 som K3.

Kursinnehåll

I kursen kommer det beröras hur tillämpningen av följande ISA bör ske för denna typ av företag:

 • Planering
 • Känna branschen
 • Användande av specialist
 • Granskning av intern kontroll
 • Revisionsurval

I kursen kommer även de mest väsentliga redovisningsregler för denna typ av företag behandlas. Utifrån praktiska exempel och verkliga fall berörs klassificering och hantering av redovisningsreglerna, i såväl K2 som K3 för:

 • Uppdrag till fastpris och löpande räkning
 • Ett eller flera uppdrag
 • Vad innebär succesiv vinstavräkning
 • Projekt i egen regi
 • När kan, eller ska garantiavsättningar bokföras

Bra att veta

I denna kurs är utgångspunkten huvudsakligen revisionen i små- och medelstora entreprenad-, bygg- och anläggningsföretag.

Lärare

Online

Den här kursen kan du gå online, välj ett online-tillfälle när du gör din bokning.

Du deltar på utbildningen online i realtid tillsammans med deltagarna som finns på plats i konferensrummet. Som online-deltagare har du möjlighet att ställa frågor och vara med i diskussioner, utan att lämna kontoret. Kursens upplägg och pedagogik kan begränsa antalet deltagare online, så vänta inte med att anmäla dig.

 • Starta kursen under Mina utbildningar
 • Ladda ner kursmaterialet under Mina utbildningar
 • Du kan endast delta på kursen i realtid då tillfället ej spelas in
 • Vi rekommenderar att du använder webbläsaren Google Chrome när du genomför kursen
 • Ladda ner ditt kursintyg under Mina utbildningar cirka en vecka efter avslutad kurs

För att du ska få tillgodoräkna dig dina vidareutbildningstimmar behöver du under föreläsningstiden vara uppkopplad med webbkamera. Du kommer att visas på extern skärm i konferenslokalen så att föreläsarna och övriga deltagare kan se samtliga deltagare som är med online.

Kolla om din dator funkar för att gå utbildningen online
Det enda du behöver är uppkoppling mot internet och en dator eller surfplatta. Du kan testa här att tekniken fungerar för dig. Vi rekommenderar att du gjort detta test senast 30 minuter innan kursstart.

Sändningen startar 15 minuter innan kursstart.