Revision av svåra poster

En kurs för dig som vill fördjupa dig i hur du som revisor ska agera vid svårigheter i revisionen när det gäller till exempel värderingsfrågor, förpliktelser, fortsatt drift eller andra situationer där bedömningar och uppskattningar utgör revisionsbevis.

 • Förståelse och kunskap om krav enligt ISA 540 Granskning av uppskattningar
 • Metodik för praktiskt tillvägagångsätt vid osäkerheter i revisionen
 • Åtgärder och rapportering vid granskning av företagsledningens bedömning av tillgångsposter
 • Exempel på hantering av vanliga situationer

 

Auktoriserad/godkänd revisor

Kursbeskrivning

Kursen har nyligen genomförts och vi återkommer med ett nytt datum. 
Lämna dina uppgifter så skickar vi ett meddelande till dig när vi har ett datum på plats.

Kursen utgår ifrån hur revisorn ska agera när det finns svårigheter i revisionen, till exempel vid frågor om värdering, förpliktelser, fortsatt drift och andra situationer där bedömningar och uppskattningar utgör revisionsbevis. Det gäller till exempel hur man hanterar värdering av en immateriell tillgång. Räcker det med företagsledningens muntliga redogörelse? Och vilka krav ställer ISA 540?

För att kunna hantera dessa svåra moment krävs inte bara kunskap om ISA 540 utan också förståelse för redovisningsregelverken, förmåga att skilja på begrepp som genuin osäkerhet och brist på revisionsbevis. Kursen ger dig kunskap och verktyg för att göra uppskattningar och bedöma konsekvenserna för revisorns ställningstaganden.

Kursinnehåll

Under denna kurs utgår vi från att du har någorlunda god kunskap om redovisningsregelverken. Vi fokuserar på revisorns åtgärder och rapportering vid granskningen av vanliga områden för uppskattningar, exempelvis:

 • ISA 540 Granskning av uppskattningar och dess kopplingar till andra ISA
 • Rapportering/​revisionsberättelsen
 • Skillnaden mellan genuin osäkerhet och brist på revisionsbevis
 • ISA 620 Användning av en specialist i revisionsarbetet
 • Praktiska tillvägagångsätt

Kursen utgår från ett antal praktikfall inom bland annat följande bedömningsområden:

 • Värdering av immateriella tillgångar
 • Goodwill
 • Värdering av dotterföretag
 • Osäkra fordringar
 • Pågående rättstvister
 • Bedömning av fortlevnad
 • Uppskjuten skatt

Lärare

Online

Sändningen är igång kl. 09.15–17.30.

Den här kursen kan du gå online, välj ett online-tillfälle när du gör din bokning.

Du deltar på utbildningen online i realtid tillsammans med deltagarna som finns på plats i konferensrummet. Som online-deltagare har du möjlighet att ställa frågor och vara med i diskussioner, utan att lämna kontoret. Kursens upplägg och pedagogik kan begränsa antalet deltagare online, så vänta inte med att anmäla dig.

 • Starta kursen under Mina utbildningar
 • Ladda ner kursmaterialet under Mina utbildningar
 • Du kan endast delta på kursen i realtid då tillfället ej spelas in
 • Vi rekommenderar att du använder webbläsaren Google Chrome när du genomför kursen
 • Ladda ner ditt kursintyg under Mina utbildningar cirka en vecka efter avslutad kurs

För att du ska få tillgodoräkna dig dina vidareutbildningstimmar behöver du under föreläsningstiden vara uppkopplad med webbkamera. Du kommer att visas på extern skärm i konferenslokalen så att föreläsarna och övriga deltagare kan se samtliga deltagare som är med online.

Kolla om din dator funkar för att gå utbildningen online
Det enda du behöver är uppkoppling mot internet och en dator eller surfplatta. Du kan testa här att tekniken fungerar för dig. Vi rekommenderar att du gjort detta test senast 30 minuter innan kursstart.

Sändningen startar 15 minuter innan kursstart.