Redovisningskonsultens utmaningar

Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa kunskaperna kring hantering av olika poster i redovisningen och hur du kan agera som konsult. Du kommer även att få tips på hur du presenterar dina rapporter och hur din dokumentation kan se ut när arbetssättet förändras.

Auktoriserad redovisningskonsult Redovisningskonsult

Kursbeskrivning

Kursen är baserad på kundcase som ger en tydlig koppling till verkligheten och som exemplifierar viktiga frågeställningar.

Kursinnehåll

Frågeställningar som tas upp:

  • Hur redovisas kapitalförsäkringar och intäkter?
  • Hur presenterar jag finansiella rapporter till kund?
  • Hur hanterar jag komplicerade poster och transaktioner?
  • Vad ska man tänka på när det gäller väsentliga poster?
  • På vilket sätt hanteras konsultens dokumentation och kundens räkenskapsinformation i takt med förändring av vårt arbetssätt?

Lärare

Klassrum online

Den här kursen kan du gå online, välj ett online-tillfälle när du gör din bokning.

Du deltar på utbildningen online i realtid tillsammans med deltagarna som finns på plats i konferensrummet. Som online-deltagare har du möjlighet att ställa frågor och vara med i diskussioner, utan att lämna kontoret. Kursens upplägg och pedagogik kan begränsa antalet deltagare online, så vänta inte med att anmäla dig.

  • Starta kursen under Mina utbildningar
  • Ladda ner kursmaterialet under Mina utbildningar
  • Du kan endast delta på kursen i realtid då tillfället ej spelas in
  • Vi rekommenderar att du använder webbläsaren Google Chrome när du genomför kursen
  • Ladda ner ditt kursintyg under Mina utbildningar cirka en vecka efter avslutad kurs

För att du ska få tillgodoräkna dig dina vidareutbildningstimmar behöver du under föreläsningstiden vara uppkopplad med webbkamera. Du kommer att visas på extern skärm i konferenslokalen så att föreläsarna och övriga deltagare kan se samtliga deltagare som är med online.

Kolla om din dator funkar för att gå utbildningen online
Det enda du behöver är uppkoppling mot internet och en dator eller surfplatta. Du kan testa här att tekniken fungerar för dig. Vi rekommenderar att du gjort detta test senast 30 minuter innan kursstart.