Reko fördjupning för auktoriserade konsulter

Den här kurser ger dig som Auktoriserad Redovisningskonsult FAR eller Auktoriserad Lönekonsult FAR praktiska tips på hur du kan tillämpa Reko och ska-kraven i ditt dagliga arbete.

Auktoriserad lönekonsult Auktoriserad redovisningskonsult Lönekonsult Redovisningskonsult

Allmänt om Reko

Reko är en kvalitetsstandard med målsättning att säkerställa hög kvalitet på redovisnings- och lönetjänster. En tillämpning av standarden syftar till att skapa hög kundnytta och bidra till ett bra beslutsunderlag i uppdragsgivarens verksamhet. Användare av den sammanställda informationen i uppdraget ska genom konsultens tillämpning av standarden kunna utgå från att tjänsten utförts med hög professionell kompetens och omsorg. Standarden omfattar även vägledning för hur redovisningsverksamheten organiseras och kvalitetssäkras för att uppdragen ska kunna utföras i enlighet med standarden.

 

Standarden ska tillämpas av:
a. Auktoriserade Redovisningskonsulter FAR och Auktoriserade Lönekonsulter FAR när de utför redovisnings- och löneuppdrag och/eller övriga närliggande uppdrag, och 
b. Konsulter och/eller medarbetare på medlemsföretag som utför redovisnings- och/eller löneuppdrag och övriga närliggande uppdrag.

 

Kursinnehåll

Praktiska Rekofrågor kopplade till din yrkesroll och vardag som auktoriserad redovisnings- och/eller lönekonsult. Vi går bland annat igenom: 

  • Vidareutbildning vad gäller? 
  • Kvalitetskontroll 
  • Konsultens roll och ansvar
  • Rollen som uppdragsanvarig konsult
  • Antagande och omprövning av uppdrag
  • Konsultens utförande av uppdrag
  • Kvalitetssäkring 
  • Konsultens rapportering
  • Avslut av uppdrag

Under utbildningen är det bra att ha tillgång till Reko.

Lärare