Räkenskapsanalys

Onlinekursen ger kännedom om vad som enligt gällande lagstiftning ska framgå av årsbokslut och årsredovisningar samt vad som kan utläsas ur dessa dokument. Stor vikt läggs vid samband mellan olika poster i resultaträkningen och balansräkningen samt vid analyser av informationen i årsbokslut och årsredovisningar. Du får göra beräkningar av nyckeltal och tolka denna information.

Kursbeskrivning

I kursen varvas teori med praktisk analys. Kursen innehåller olika sorters övningar samt datorsimuleringar som syftar till att ge svar på frågan "Vad händer om ...".

Online-baserad kurs där föreläsningar varvas med interaktiva filmer, praktiska övningar och kommentarer från redovisnings- och ekonomiexperter. Här finns också kunskapstester, ordlista, index och en rad andra funktioner. Licensierad av Xpectum AB.

Kursinnehåll

  • Redovisningslagstiftning
  • Årsbokslutets innehåll
  • Årsredovisningens innehåll
  • Nyckeltalsberäkningar
  • Nyckeltalsanalys
  • Datorsimuleringar

Bra att veta

Den här kursen vänder sig till ekonomichefer och revisorer som vill utvecklas för att kunna analysera företags räkenskaper. Personer i företag som ska ta del av och tolka ekonomiska rapporter. Övriga som vill skaffa sig kunskaper om ekonomisk analys med hjälp av simuleringar.

Kursomfattning

2–4 dagar. Den tid du har på dig att slutföra utbildningen är sex månader och du bestämmer själv i vilken takt du vill studera.

Förkunskaper

Vi rekommenderar genomgången gymnasieutbildning eller motsvarande utbildningsnivå. Alternativt kunskaper förvärvade på annat håll. Gör gärna ett kunskapstest för att veta om kursen är på rätt nivå för dig.

Distanskurs med Xpectum

Läs mer om hur du genomför en distanskurs här.